Voortgang Europese energie transitie

Een sterke Europese Energie-Unie is een van de belangrijkste speerpunten van de Commissie Juncker. Een succesvolle Energie-Unie verzekert veilige, betaalbare en klimaatvriendelijke energie. Dit is van essentieel belang om de economische belangen en het welzijn van de Europese burgers te beschermen.

Begin februari publiceerde de Europese Commissie het tweede ‘State of the Energy’ rapport. Het rapport laat zien dat Europa op koers ligt om de EU 2020 doelstellingen op het gebied van hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en de uitstoot van broeikasgassen voor 2020 te behalen.

Voortgang energie- en klimaatdoelstellingen EU breed

Hoewel de Europese landen nog voor een aantal uitdagingen staan om de energie- en klimaatdoelstellingen voor 2020 te behalen, is er al veel vooruitgang geboekt:

  • De uitstoot van broeikasgassen is zodanig afgenomen dat de doelstelling op dit gebied reeds is behaald.
  • Het aandeel hernieuwbare energie bedraagt in 2015 16% van het bruto eindenergieverbruik. Het doel is om 20% te bereiken.
  • De EU blijft er in slagen om de economische groei los te koppen van de uitstoot van broeikasgassen. Het totale bruto binnenlands product steeg in de periode 1990-2015 met 50%. De totale uitstoot daalde met 22%.

Nederlandse energiedoelstellingen

Uit het rapport blijkt dat Nederland nog te weinig investeert in duurzame energie. Zonder nieuwe maatregelen en investeringen gaat Nederland de nationale energie- en klimaatdoelstellingen voor 2020 niet halen. Wij hebben de belangrijkste punten voor u onder elkaar gezet:

  • Nederland loopt ver achter als het gaat om hernieuwbare energie. Daarom verhoogde minister Kamp het SDE+ budget voor 2017 naar € 12 miljard.
  • De Nederlandse overheid is op zoek naar energie innovaties die op korte termijn een impact hebben op de hernieuwbare energieproductie.
  • Een positieve ontwikkeling is dat Nederland ver vooruit loopt als het gaat om de uitrol van slimme gasmeters.

Overleg met een expert
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Laat uw gegevens achter of bel direct naar: 088 495 20 00

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00