Versterk de Europese gezondheidssector met IPCEI Health

Enkele maanden geleden kreeg u de gelegenheid om uw interesse kenbaar te maken voor het IPCEI Health initiatief voor de Europese gezondheidssector. Heeft u destijds deelgenomen aan de interessepeiling? Dan kunt u nu ook subsidie aanvragen vanuit de Subsidieregeling voor IPCEI Health!

Wat is de IPCEI Health ook alweer?

De IPCEI, ofwel Important Project of Common European Interest, is een geïntegreerd Europees project bestaande uit nationale projecten van bedrijven en/of onderzoeksinstellingen uit diverse EU-lidstaten. Binnen de IPCEI Health worden grootschalige projecten bij elkaar gebracht die samen de Europese gezondheidszorg moeten versterken.

Meer informatie over IPCEI Health

De Subsidieregeling voor IPCEI Health

Naar aanleiding van de interessepeiling in april 2022 is de Subsidieregeling voor IPCEI Health gepubliceerd. Het doel van de eerste subsidieronde is om te komen tot een combinatie van grootschalige projecten die de Europese gezondheidssector versterken. Er is voor deze ronde een budget van € 41,8 miljoen beschikbaar gesteld.

Voor wie?

U kunt zowel als directe als indirecte partner subsidie aanvragen. Als indirecte partner kunt u deelnemen aan een Europees IPCEI-project, waarvan de directe partner een onderneming uit een andere lidstaat is. Een indirecte partner kan ook subsidie ontvangen vanuit deze regeling, er wordt dan gebruik gemaakt van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) om mogelijke staatssteun te rechtvaardigen.

Hoeveel subsidie?

De subsidie per Nederlands project kan oplopen tot € 10,45 miljoen per subsidieaanvrager. Dit bedrag kan afwijken als de activiteiten worden uitgevoerd door een indirecte partner en deze activiteiten bestaan uit:

 • een haalbaarheidsstudie door een onderneming of onderzoeksorganisatie;
 • het verrichten van investeringen door een middelgrote of kleine onderneming;
 • proces- en organisatie-innovatie door een onderneming;

In dit geval is de subsidie maximaal € 7,5 miljoen per subsidieaanvrager.

Wanneer komt u in aanmerking?

 • Ten eerste is het van belang dat u heeft deelgenomen aan de IPCEI Health interessepeiling in april 2022;
 • Uw project is kwantitatief en/of kwalitatief belangrijk en vernieuwend;
 • U moet het project binnen Nederland kunnen uitvoeren;
 • Uw project past binnen de IPCEI Health thematieken (zie volgende alinea);
 • Uw project richt zich op de specifieke beleidsprioriteiten die Nederland heeft bepaald;
 • De looptijd van uw project is maximaal 8 jaar;
 • Kennisverspreiding en -deling in de Europese Unie is vereist! Ook buiten direct betrokken partners.

En uiteraard; uw project draagt bij aan het versterken van de Europese gezondheidszorg!

IPCEI thematiek

De volgende thema’s voor deze IPCEI Health staan vastgelegd in een manifest:

 • innovatie en vergroening van productietechnologieën en productieprocessen voor grondstoffen en geneesmiddelen;
 • innovatie op het gebied van opkomende bedreigingen voor de gezondheid, in het bijzonder op het gebied van AMR (antimicrobiële resistentie), voor zover deze een aanvulling vormt op de activiteiten uitgevoerd door de European Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA);
 • de ontwikkeling van cel- en gentherapieën, inclusief productieprocessen en productietechnologieën.

Vraag nu subsidie aan

De Subsidieregeling IPCEI Health is vanaf 11 juli tot en met 8 augustus 2022 open voor aanvragen. Wij raden u aan tijdig contact op te nemen zodat wij u optimaal kunnen ondersteunen bij het opstellen van een kansrijke aanvraag. Het gaat hierbij immers om aanvragen voor grootschalige projecten met een internationaal karakter waar veel expertise en kennis bij komt kijken. Bespreek deze subsidieregeling en onze dienstverlening tijdens een vrijblijvende kennismaking!

Spar met een specialist
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Wilt u de mogelijkheden verkennen van de Subsidieregeling voor IPCEI Health? Neem gerust contact op via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com. Of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier:

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00