Urban Europe op zoek naar innovaties en onderzoeksprojecten gericht op stedelijke transformatie

Vanaf 29 januari tot en met 15 april 2021 kunnen onderzoekers, bedrijven, kennisinstellingen, overheidsinstanties en gemeenten aanspraak doen op de ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities (ENUTC) call binnen het Urban Europe programma. Het einddoel is stedelijke transformatie door middel van het opzetten van missiegedreven innovatie- en onderzoeksprojecten gericht op capacity building. Ofwel nog sterker en op grotere capaciteit presteren om stedelijke transformatie te stimuleren. Bent u (samen met partners) bezig met een dergelijk project of bent u van plan dit op te zetten? Ontdek of deze aansluit bij de ENUTC call.

Welke projecten komen in aanmerking voor ENUTC?

De ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities call is gericht op het subsidiëren van transnationale R&I projecten die zich richten op het bestuderen van transformationele processen en capacity building voor een toename in kennis en begrip over deze processen. Er wordt gezocht naar projecten binnen één of meer van de volgende topics:

Topic 1: Urban circular economies

Thema’s: waste management, resource efficiency, smart city modelling, nature-based solutions

Topic 2: Community-based developments and urban innovation ecosystems

Thema’s: innovatieve wijken met sociale innovatie en lokale ondernemers, citizen engagement, co-creatie en co-design van wijken

Topic 3: Robust and resilient urban infrastructure and built environment

Thema’s: toegankelijke stedelijke infrastructuur en gebouwde omgeving met bestendigheid tegen natuurlijke, technologische en sociaal-economische bedreigingen

Looptijd projecten

Projecten moeten tussen december 2021 en maart 2022 beginnen en mogen uiterlijk 36 maanden duren.

Subsidiebijdrage en projectkosten

Wat deze call extra interessant maakt is dat er geen regels zijn met betrekking tot minimale of maximale projectbudgetten. De verwachting is wel dat tussen de 10-14 projecten zullen worden gesubsidieerd met € 1-2 miljoen ten opzichte van het totale call budget van € 18,4 miljoen. Deze call kan dus een royale financiering opleveren mits uw project hiervoor in aanmerking komt.

Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Welke organisaties komen in aanmerking?

  • Onderzoeksorganisaties;
  • Stedelijke overheden;
  • Commerciële organisaties;
  • Het maatschappelijk middenveld.

Alle bovenstaande organisaties die in aanmerking komen zijn afhankelijk per land. Organisaties uit Nederland, België, Bulgarije, Estland, Frankrijk, Letland, Litouwen, Noorwegen, Polen, Portugal (Azoren), Roemenië, Spanje en Zweden kunnen een aanvraag indienen.

Selecte groep begunstigden

Uit Nederland mogen alleen hogescholen en wetenschappers van de volgende organisaties als begunstigde aan projecten deelnemen: universiteiten, university medical centres, NWO en KNAW instituten, het Nederlands Kanker Instituut, Max Planck Institute for Psycholinguistics, DUBBLE Beamline at the ESRF in Grenoble, NCB Naturalis, Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL) en het Princess Máxima Centrum. Ondanks dat partijen die niet tot voorgaande organisaties behoren geen subsidie mogen ontvangen mogen zij wel aan projecten deelnemen als co-operation partner.

Consortiumvoorwaarden

Consortia moeten worden samengesteld bestaande uit tenminste drie partners uit drie verschillende landen. Daarnaast moet tenminste één partners van het consortium een stedelijke autoriteit zijn. 

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

De aanvraagprocedure bestaat uit twee fasen. In de eerste fase – ook wel verwoord als de pre-proposal stage – moeten aanvragen worden voorzien van projectbeschrijvingen inclusief een budgetplan en argumentatie ten behoeve van voldoening aan nationale criteria van niet meer dan 12 pagina’s. Deze aanvragen worden geëvalueerd door experts in binnen de betreffende onderwerpen. De deadline voor de pre-proposal stage vindt plaats op 15 april 2021 om 14.00 uur.

Consortia met succesvolle aanvragen worden vervolgens toegelaten tot de full proposal stage (tweede ronde), waarin consortia in meer detail projectvoorstellen moeten beschrijven. De deadline voor het indienen van projectvoorstellen is 23 september 2021. De resultaten van de tweede evaluatieprocedure worden tussen december 2021 en maart 2022 bekendgemaakt.

Aanvullende informatie over ENUTC

Op 18 februari van 13.00-14.30 uur vindt de international information webinar plaats. Daarnaast vindt op 9 maart van 10.00-12.00 uur een matchmaking event plaats.

Uiteraard kunnen wij u ook meer vertellen over ENUTC. Neem gerust contact op voor meer informatie. De call is specifiek gericht op transnationale samenwerkingsprojecten. Om dit een goede banen te leiden is georganiseerde projectmanagement onmisbaar. Wij ondersteunen u hier graag bij. Naast projectmanagement bieden wij ook ondersteuning op andere vlakken van het subsidietraject. Lees hier meer over al onze diensten.

Plan een vrijblijvende kennismaking in!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

 

contact

Wilt u meer te weten komen over deze call? Wij staan u graag te woord!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00