Subsidieregeling voor het behoud en herstel van biodiversiteit in Provincie Utrecht

Het college van Gedeputeerde Staten heeft de Uitvoeringsverordening Subsidie Biodiversiteit provincie Utrecht 2021 vastgesteld. Via deze regeling stimuleert provincie Utrecht het behoud en herstel van biodiversiteit.

Update 14 juni 2021: De details van de regeling zijn bekendgemaakt. Ontdek of uw project idee aansluit bij een van de onderstaande onderdelen!

Opvolger van voorgaande programma’s

De nieuwe regeling van 2021 zal de opvolger zijn van de Uitvoeringsverordening subsidie biodiversiteit provincie Utrecht (BIODIVUT20). Deze borduurt voort op de regelingen betreffende biodiversiteit van 2019 en 2020. Op basis van ervaringen uit de voorgaande jaren zal de regeling enigszins aangepast worden.

Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Wat voor projecten komen in aanmerking?

We kunnen mededelen dat de subsidieverordening subsidie verstrekt voor drie onderdelen, namelijk:

1. Biodiversiteit en leefgebieden bedreigde soorten

 • Waarvoor?: Uw project dient zich te richten op het behoud of herstel van leefgebieden van een of meer Utrechtse aandachtsoorten en Rode Lijst soorten. Plant- en zaaigoed voor inheemse en autochtone bomen en struiken vallen ook onder deze regeling. U kunt subsidie ontvangen voor:
  • Functieverandering voor het omzetten van landbouwgrond naar natuurterrein.
  • Diverse investeringsmaatregelen (bijvoorbeeld voor de realisatie van een natuurbeheer- of landschapsbeheertype op grond die functieverandering heeft ondergaan).
 • Voor wie?: Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden van rechtspersonen (en natuurlijke personen) kunnen een aanvraag indienen.
 • Subsidie:
  • 95% van de subsidiabele kosten tot een maximaal € 60.000,-.
  • In stedelijk gebied voor niet gemeentelijke eigendommen: 95% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 30.000,-.
  • In stedelijk gebied op gemeentelijke eigendommen: 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 30.000,-.

2. Soortenmanagementplan binnen de Utrechtse Aanpak

 • Waarvoor?: U kunt subsidie aanvragen voor het opstellen van een soortenmanagementplan ten behoeve van het kunnen aanvragen van een gebiedsontheffing voor een langere periode (bijvoorbeeld tien jaar).
 • Voor wie?: Gemeenten in provincie Utrecht.
 • Subsidie: De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 50.000,-.

3. Bestrijding en beheersing invasieve exoten

 • Waarvoor?: U kunt subsidie ontvangen voor het bestrijden of beheersen van invasieve exoten. Daarnaast kan er ook subsidie worden verstrekt voor herstel van biodiversiteit na schade veroorzaakt door één of meerdere invasieve exoten.
 • Voor wie?: Subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen of samenwerkingsverbanden van rechtspersonen.
 • Subsidie: Subsidie bedraagt 100% tot maximaal € 60.000,- per aanvraag.
 • Voorwaarden: Uw activiteiten dienen zich te richten op één of meer van de acht invasieve exoten die genoemd zijn in de regeling. Het is belangrijk dat u kunt aantonen dat deze invasieve exoten de biodiversiteit negatief (gaan) beïnvloeden.

Een aanvraag indienen?

Aanvragen kunnen voor alle onderdelen doorlopend ingediend worden tot en met 31 december 2021. Bent u gevestigd in provincie Utrecht en wilt u een bijdrage leveren aan het herstel van de biodiversiteit in de regio? Dan is deze regeling wellicht interessant voor u!

Meer informatie

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van deze regeling of wilt u meer weten over andere subsidiekansen binnen uw regio? Hezelburcht heeft veel ervaring met het ondersteunen van aanvragen op provinciaal niveau. Neem contact op voor vrijblijvend advies.

Spar met een specialist!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project? Laat uw projectidee toetsen door onze specialisten.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00