SLIM subsidie 2024: wijzigingen en openstellingen

Gaat uw bedrijf investeren in de leercurve en ontwikkeling van medewerkers? Of wilt u de leercultuur binnen uw organisatie versterken? Met de SLIM subsidie kunnen mkb’ers, samenwerkingsverbanden en grootbedrijven in de landbouw-, horeca- en recreatiesector projecten realiseren die hieraan bijdragen. Denk bijvoorbeeld aan het oprichten van een bedrijfsacademie, het inschakelen van een externe adviseur voor een opleidings- of ontwikkelplan of het inschakelen van een loopbaanadviseur. De SLIM subsidie is op enkele punten gewijzigd en kent in 2024 weer diverse openstellingen.

Wijzigingen SLIM subsidie 2024

De SLIM subsidie kent per 2024 enkele wijzigingen. Deze worden hieronder toegelicht.

Verhoging maximale uurtarief externe adviseurs

Het maximale subsidiabele uurtarief van externe adviseurs wordt verhoogd van € 120,- naar € 135,- exclusief btw.

Uitbreiding subsidiabele activiteiten

Daarnaast zijn de subsidiabele activiteiten iets uitgebreid. De vier pijlers waarin deze activiteiten zijn ingedeeld kennen we als volgt:

  1. Het toetsen van uw onderneming op opleiding- en ontwikkelbehoeften;
  2. Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor werknemers;
  3. Ontwikkeling en implementatie van ontwikkel- en opleidingsmethoden;
  4. Het aanbieden van praktijkleerplaatsen in de derde leerweg.

Binnen de eerste pijler is subsidie nu ook aan te vragen voor leercultuurscans. Dit is een instrument om de leercultuur te meten en analyseren. Deze scan biedt inzicht in de mate waarin leren binnen de organisatie wordt ondersteund en gestimuleerd en geeft aanknopingspunten voor verdere ontwikkeling en verbetering.

Binnen de derde pijler is het nieuwe begrip ‘L&O-methode’ de vervanger voor ‘methode’ en is deze verder afgebakend. De aanvrager moet duidelijk maken hoe de L&O-methode structureel bijdraagt aan de leercultuur binnen de organisatie door aan te geven hoe deze wordt ingebed en op welke manier werknemers nieuwe vaardigheden, kennis en beroepshouding aanleren. Het beschikbaar stellen van informatie en kennis wordt niet gezien als L&O-methode vanwege het ontbreken van het structurele karakter.

Openstellingen en subsidieplafonds 2024

SLIM subsidie kan in 2024 tijdens verschillende aanvraagtijdvakken worden aangevraagd. Mkb’ers kunnen van 1 t/m 30 maart 2024 en van 2 t/m 30 september 2024 een aanvraag indienen. De eerste openstelling heeft een subsidieplafond van € 15 miljoen en de tweede van € 13,5 miljoen. Samenwerkingsverbanden en grootbedrijven kunnen in 2024 SLIM subsidie aanvragen van 3 juni t/m 31 juli. Voor samenwerkingsverbanden bedraagt het subsidieplafond € 17,5 miljoen en voor grootbedrijven € 1,2 miljoen.

SLIM subsidie aanvragen in 2024

Wilt u als mkb-bedrijf, samenwerkingsverband of grootbedrijf in 2024 een aanvraag indienen voor de SLIM subsidie? Onze specialisten toetsen uw project vrijblijvend op de mogelijkheden en helpen u graag met het schrijven van een succesvolle aanvraag. Neem contact op via info@hezelburcht.com of bel naar 088 495 20 00.

Vrijblijvend SLIM advies

Contact

Neem contact op voor meer informatie over de SLIM subsidie.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00