Roadmap PPS-toeslag | Onderzoek & Innovatie

Tot voor kort was de toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI-toeslag) een regeling die alleen ten goede kwam aan de kennisinstelling. Vanaf 1 februari 2017 heeft deze regeling een nieuwe naam gekregen en zijn er extra instrumenten toegevoegd ten gunste van ondernemingen. Tot de naamsverandering is besloten, omdat het een betere overkoepelende term is nu de doelgroep verbreed is van alleen TKI’s naar TKI’s plus publiek-private samenwerkingsverbanden (PPS). Maar wat houdt de PPS regeling in, wanneer is deze interessant voor ondernemingen en waar kan de PPS-toeslag worden aangevraagd?

Stimulering van publiek-private samenwerkingsprojecten

Het Ministerie van Economische Zaken erkent dat innovatie belangrijk is voor de ontwikkeling van de belangrijke sectoren in de maatschappij. Vanuit die gedachte heeft men binnen de negen topsectoren Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) opgezet om innovatie in Nederland te stimuleren. Deze TKI’s moeten ervoor zorgen dat publiek-private samenwerkingsprojecten worden gestimuleerd. Een onderdeel van het TKI-programma is de PPS-toeslag voor Onderzoek en Innovatie. Innovatieactiviteiten tussen minimaal één kennisinstelling en één onderneming worden hiermee ondersteund en valorisatie van de kennis wordt hierdoor gestimuleerd.

Werking van PPS-toeslag

Het basisprincipe van de PPS-toeslag is simpel. Voor iedere euro die wordt geïnvesteerd vanuit een private R&D-bijdrage, verleent het ministerie van Economische Zaken een PPS-toeslag van minimaal € 0,20. Deze PPS-toeslag is een bijdrage die ingezet dient te worden voor de benodigde R&D-activiteiten binnen het project. Afhankelijk van het type onderzoek (experimentele ontwikkeling, industrieel of fundamenteel) dat wordt verricht, kunnen de subsidiabele kosten voor een gedeelte worden gedekt met behulp van deze PPS-toeslag. Hoe de toeslag verdeeld wordt over de verschillende partijen mag het consortium zelf bepalen, mits deze verdeling in verhouding staat met de financiële inbreng en de onderlinge uitvoering van de R&D-werkzaamheden.

Er bestaan verschillende manieren om de PPS-toeslag aan te vragen:

  • Een TKI kan zelf PPS-toeslag aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor een bepaald onderwerp (instrument: PPS-projecttoeslag voor TKI). Samenwerkingsverbanden kunnen aanspraak maken op het geld dat hierbij vrijkomt door een projectvoorstel gerelateerd aan het onderwerp in te dienen bij de desbetreffende TKI.
  • Grote consortia met minimaal € 2 miljoen subsidiabele projectkosten en 30% private investeringen kunnen PPS-toeslag direct aanvragen bij RVO (instrument: PPS-projecttoeslag voor samenwerkingsverbanden).
  • Consortia met lagere private investering kunnen de PPS-toeslag aanvragen bij de desbetreffende TKI. Let op, binnen de TKI’s worden er diverse vormen voor het inzetten van deze PPS toeslag gehanteerd.

PPS-toeslag interessant? Hezelburcht adviseert u graag

Werkt u op dit moment samen met innovatieve partijen of bent u de mogelijkheden aan het verkennen? Neem gerust contact met ons op! Wellicht is de PPS-toeslag interessant voor uw samenwerkingsproject. Wij denken met u mee en voorzien u graag van advies.

Overleg met een expert
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Laat uw gegevens achter of bel direct naar: 088 495 20 00

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00