Regeerakkoord | Wetenschap & Onderzoek

In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet komen diverse aandachtspunten naar voren die relevant zijn voor wetenschappelijk Nederland. Het kabinet geeft aan jaarlijks € 400 miljoen per jaar te investeren in onderzoek, waarvan € 200 miljoen specifiek bedoeld is voor fundamenteel onderzoek en € 200 miljoen voor toegepast onderzoek. Onderdeel van het beleid zijn extra investeringen in grote technologische instituten (NLR, ECN, MARIN, TNO/Rijkswaterstaat), die aantoonbaar aan marktbehoeften tegemoet komen. Verder staat het stimuleren van publiek-private samenwerkingen bij universiteiten en hogescholen met een focus op bèta en techniek op de agenda.

Open Science & Open Access

Het kabinet geeft in de plannen aan dat ‘Open Science’ en ‘Open Access’ de norm worden in wetenschappelijk onderzoek. Dit wil zeggen dat zowel publicaties als onderzoeksgegevens die voortkomen uit wetenschappelijk onderzoek, en die gefinancierd zijn uit publieke middelen wereldwijd vrij toegankelijk moeten zijn.

Stimulering startup en publiek-private samenwerkingen

Startups en publiek-private samenwerkingen tussen academische instellingen en het midden- en kleinbedrijf worden gestimuleerd.

Focus wetenschapsagenda op maatschappelijke impact en fundamenteel onderzoek

Financiering van onderzoek aan universiteiten wordt sterker gekoppeld aan wetenschappelijke kwaliteit en maatschappelijke impact. NWO krijgt de opdracht prioriteit te geven aan fundamenteel onderzoek in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda en aan de Topsectoren, met de nieuwe focus. Speciale aandacht gaat uit naar de technische wetenschappen en onderzoeksgroepen die te maken hebben met hoge kosten. In 2018 en 2019 gaat € 50 miljoen naar onderzoeksinfrastructuur. Het regeerakkoord noemt ook expliciet dat er voldoende ruimte moet blijven voor vrij onderzoek en dat de vrije competitie in stand blijft.

Onderzoek met embryo’s

Volgens het nieuwe kabinet is er aparte aandacht nodig voor het vraagstuk van onderzoek met embryo’s en de mogelijkheid om DNA van embryo’s te veranderen, ook wel bekend als ’kiembaanmodificatie’. Het beleid met betrekking tot restembryo’s die ontstaan in het kader van IVF-behandelingen blijft intact.

Stamcelonderzoek

Er wordt meer ingezet op onderzoek naar het mogelijke gebruik van (geïnduceerde) pluripotente stamcellen voor onderzoek ter voorkoming van ernstige erfelijke ziekten. Het kabinet stelt hiervoor extra middelen beschikbaar met als doel een leidende rol te spelen in het internationale wetenschappelijke veld.

Beoordeling aanvragen NWO

Om de administratieve last voor wetenschappers te verlagen, worden de experimenten bij NWO met innovatieve beoordelingssystematieken voortgezet.

Overleg met een expert
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Laat uw gegevens achter of bel direct naar: 088 495 20 00

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00