Prinsjesdag 2019 | Wetenschap, Onderzoek & Subsidies

Vandaag presenteerde het kabinet op de derde dinsdag van september (Prinsjesdag) traditiegetrouw haar plannen voor 2020. De belangrijkste ontwikkelingen en wat deze kosten, staan in de Miljoenennota en Rijksbegroting 2020. Wat zijn de gevolgen hiervan op het subsidie- en financieringslandschap met betrekking tot wetenschap & onderzoek?

Kabinet presenteert plannen 2020 op gebied van wetenschap & onderzoek

Universiteiten en onderzoekers in Nederland behoren tot de wereldtop. Om dat zo te houden, problemen op te lossen voor grote vraagstukken en wetenschap toegankelijk te maken voor iedereen, wordt er ook weer in 2020 veel budget beschikbaar gesteld voor verschillende thema’s. Een aantal belangrijke bevindingen hebben we voor u opgesomd:

Budget Nationale Wetenschapsagenda verhoogd naar € 130 miljoen

Het ministerie wil dat alle wetenschappelijke publicaties voor iedereen toegankelijk zijn. Dit gebeurt mede door het uitbouwen van de Nationale Wetenschapsagenda. De middelen van de NWA worden dan ook verhoogd van € 108 miljoen naar € 130 miljoen in 2020. Dit budget is bedoeld voor fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek om de gehele kennisketen te betrekken.

Nieuwe calls op acht aangedragen onderwerpen in 2020

In 2020 worden vanuit NWA nieuwe calls gelanceerd op acht aangedragen onderwerpen. Denk hierbij aan onderwerpen als digitale innovaties en werk, economische veerkracht van vrouwen, encryptie, herstel biodiversiteit en vernieuwing toezicht.

Aantal middelen voor ZonMw neemt af, extra budget NWA

Vanaf 2020 worden de middelen voor ZonMw anders begroot en nemen deze na 2020 geleidelijk af. Dit is een gevolg van minder uitgaven aan de onderzoeksprogramma’s. Dit wordt opgevangen door de eerdergenoemde extra budgetten voor de Nationale Wetenschapsagenda.

NWO krijgt ook in 2020 budget voor onderzoeksinfrastructuur binnen bètafaculteiten

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt in 2020 weer middelen beschikbaar voor investeringen in wetenschappelijke onderzoeksinfrastructuur. Ieder jaar wordt er € 70 miljoen beschikbaar gesteld aan extra onderzoeksmiddelen voor de volgende sectorplannen:

  • Sectorplannen bèta en techniek: € 60 miljoen
  • Sectorplan Sociale en Geesteswetenschappen: € 10 miljoen

NWO krijgt € 5 miljoen voor talentontwikkeling

NWO krijgt vanuit OCW een bedrag van € 5 miljoen voor extra talentontwikkeling. Onderzoekers met een migratieachtergrond en vrouwen in bèta en techniek komen in aanmerking voor een persoonsgebonden beurs.

Minder (eerste) geldstroom zorgt voor meer vrije financiële ruimte

De overheid heeft besloten om met ingang van 2020 € 60 miljoen direct over te hevelen naar de universiteiten. Door de gelden niet meer via NWO te verdelen maar direct aan universiteiten toe te kennen, neemt de matchingsdruk af en ontstaat er meer vrije financiële ruimte.

Miljoenen beschikbaar voor agrarische innovatie

Er is € 81,8 miljoen budget beschikbaar voor gesubsidieerde programma’s en onderzoeken gericht op agrarische innovatie in 2020. Hiervan is € 58 miljoen bedoeld voor toegepaste onderzoek (duurzame agro) door Wageningen Research voor meerjarige missiegedreven programma’s.

Een ander interessante ontwikkeling binnen dit thema is het € 10,9 miljoen budget voor internationale samenwerking in Joint Programming Initiatives (JPI’s). Samenwerkingen gericht op kennis en innovatie in voedselzekerheid en diergezondheid kunnen hier een aanvraag voor indienen.

Budget toeslag Publiek-Private Samenwerkingsverbanden (PPS) stijgt naar € 175 miljoen in 2022

De PPS-toeslag biedt voor publiek-private samenwerkingsverbanden en Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) een interessante toeslag. Voor elke euro private cash R&D-bijdrage van een bedrijf aan een onderzoeksorganisatie, legt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat € 0,30 cent bij aan PPS-toeslag.

  • Dit jaar (2019) kunnen organisaties aanspraak maken op een budget van € 147 miljoen en volgend jaar staat dit vastgesteld op € 165 miljoen.
  • In 2022 is het budget gestegen tot € 175 miljoen.

Meer informatie of vragen?

Heeft u vragen? Of bent u benieuwd wat voor impact het nieuws van vandaag heeft op uw organisatie? Benader gerust uw adviseur of neem contact met ons via de button!

Neem contact op!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Contact

Meer informatie over een nieuwsitem? Of heeft u interesse in een vrijblijvende kennismaking? Laat uw gegevens achter of bel ons direct 088 495 20 00.

Spar met een specialist

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

Of bel direct naar: 088 495 20 00