Prinsjesdag 2020 | Zorg, Welzijn, Maatschappij & Subsidies

Het kabinet heeft op de derde dinsdag van september (Prinsjesdag) traditiegetrouw haar plannen voor volgend jaar gepresenteerd. Belangrijkste conclusie: ‘we investeren ons de crisis uit’. Wat zijn de gevolgen voor de sector zorg, welzijn & maatschappij?

Ook in 2021 richt de overheid zich op onderwerpen als: hoe houden we het zorgstelsel betaalbaar voor iedereen? Hoe kunnen eHealth toepassingen op een gebruiksvriendelijke manier ingezet worden? Of hoe zorgen wij ervoor dat niet alleen zorgbehoevenden maar ook onze zorgverleners gezond en vitaal blijven? Hezelburcht zocht het uit. Het subsidie- en financieringsnieuws omtrent zorg, welzijn & maatschappij uit de Miljoenennota en Rijksbegroting van 2021:

Geld om zorg aantrekkelijker te maken

Om het werken in de zorg aantrekkelijk te maken én te houden, komt er extra geld voor maatregelen gericht op werken in de zorg. Dit geld loopt op, namelijk van € 20 miljoen in 2021, naar € 80 miljoen in 2022 en € 130 miljoen in 2023 tot en met 2025. Maatregelen zijn gericht op meer zij-instromers, verminderen administratieve lasten, bieden van loopbaanperspectief, verbeteren contracten en vergroten van zeggenschap van professionals.

Verhoging budget voor programma ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’

Het programma ‘Juiste Zorg op de Juiste plek’ van ZonMw wordt in 2021 opgehoogd met € 7,8 miljoen en bedraagt in totaal € 16,8 miljoen. De extra middelen zijn bedoeld voor een verbreding van de regeling naar digitalisering en innovatie. Bij het aanbieden van een integraal en op de behoefte aansluitend aanbod van zorg, welzijn en ondersteuning kan digitalisering en innovatie een belangrijke rol spelen. Het belang van digitalisering kwam goed naar voren tijdens de corona-lockdown.

SectorPlanPlus gaat na 2021 door

De meerjarige subsidie SectorPlanPlus is voor werkgevers in zorg en welzijn om extra opleidingsprojecten te kunnen starten. Deze trajecten richten zich op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers of het opschalen van kwalificerende scholing. Op basis van de aanvragen voor het volgende tijdvak worden de middelen voortgezet in 2021 en 2022 (€ 20 miljoen voor 2021 en € 42 miljoen in 2022).

Budget van € 8 miljoen voor actieprogramma Personen met verward gedrag

Ook in 2021 wordt budget beschikbaar gesteld voor het actieprogramma personen met verward gedrag. Er is € 8 miljoen beschikbaar gesteld om gemeentelijke projecten en initiatieven te faciliteren die bijdragen aan:

  • het realiseren van een regionale sluitende aanpak voor personen met verward gedrag;
  • de inrichting van regionale meldpunten;
  • de inzet van ggz-expertise in de wijk;
  • flexibele inzet van zorg en begeleiding; en
  • pilots met vervoer van personen met verward gedrag door regionale ambulancevoorzieningen.

Er is € 4,5 miljoen beschikbaar voor de inzet van het vervoer van personen met verward gedrag.

Subsidies beschikbaar voor de preventie van schadelijk middelengebruik

Als onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord komen er subsidies beschikbaar in 2021 gericht op een rookvrije generatie en het tegengaan van problematisch alcohol- en drugsgebruik. Het gaat hierbij om projectsubsidies van circa € 10 miljoen en instellingssubsidies van circa € 7 miljoen.

Extra middelen voor kwetsbare doelgroepen

Er worden extra middelen ingezet om kwetsbare doelgroepen in het land te ondersteunen. Zo komt er € 39 miljoen beschikbaar voor veilig thuis wonen, € 16 miljoen voor vrouwenopvang en € 200 miljoen voor dak- en thuislozen opvang. Daarnaast reserveert het kabinet extra middelen voor het gemeentelijk schuldenbeleid en de bijzondere bijstand.

Verhoging van € 6 miljoen voor budget Tel mee met Taal in 2021

In 2021 wordt het budget voor de subsidieregeling Tel mee met Taal verhoogd met € 6 miljoen. Het totale budget is hiermee € 21 miljoen. Het programma maakt onderdeel uit van het actieplan laaggeletterdheid en is bedoeld voor onder andere gemeenten, aanbieders van cursussen, werkgevers, bibliotheken en maatschappelijke organisaties om laaggeletterden te herkennen, door te verwijzen en te scholen.

Meer aandacht voor ondersteunen van burgers

Om ervoor te zorgen dat mensen deel kunnen nemen in de maatschappij, investeert het kabinet in (om)scholing, maatregelen om de overstap naar ander werk te ondersteunen en maatregelen om armoede en problematische schulden tegen te gaan. Voor het sneller kunnen afwikkelen van problematische schulden wordt een Waarborgfonds opgericht.

Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties loopt door

De stimuleringsregeling Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA) voor sportaanbieders loopt door in 2021. De subsidie is een tegemoetkoming voor de BTW-kosten voor de bouw of onderhoud van sportaccommodaties of aanschaf / onderhoud van sportmaterialen.

Meer informatie of vragen?

Heeft u vragen over de bovenstaande ontwikkelingen? Bent u benieuwd wat voor impact de bekendmakingen in de Miljoenennota en Rijksbegrotingen heeft op uw organisatie of project? Benader uw adviseur of neem contact met ons op via onderstaand formulier!

Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Meer informatie over een nieuwsitem? Of heeft u interesse in een vrijblijvende kennismaking? Laat uw gegevens achter of bel ons direct 088 495 20 00.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00