Positive Energy Districts (PED) opent in oktober tweede ronde

Positieve Energy Districts (PED) is een Europees transnationaal en intergouvernementeel samenwerkingsprogramma. Projecten gericht op het stimuleren van samenwerking, kennisdeling en -ontwikkeling voor een klimaatneutrale gebouwde omgeving kunnen in aanmerking komen voor subsidie. In dit artikel lichten wij een aantal punten toe die zijn besproken tijdens de netwerkbijeenkomst Positive Energy Districts, georganiseerd door Platform31, waaronder de aankomende tweede ronde. Lees gauw verder:

De missie van PED

In PED gebieden wordt op een integrale manier middels schone warmte- en elektriciteitsvoorzieningen toegewerkt naar een klimaatneutrale, liefst energie-positieve (dat wil zeggen netto meer duurzame energie produceren dan verbruiken) gebouwde omgeving. Daarbij draait het om een integrale duurzame wijkontwikkeling, zowel op technologisch, ruimtelijk, beleidsmatig, financieel, sociaal als economisch gebied. Hierdoor worden stedelijke gebieden leefbaar, duurzaam en klimaatneutraal. De missie is om 100 PED’s te realiseren tegen 2025.

Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Wat houdt een ‘District’ in?

In tegenstelling tot wat het woord ‘district’ doet vermoeden moet deze term niet te formeel worden opgevat. Bij een dergelijke district draait het meer om het verbinden van gebouwen en de publieke ruimte tussen deze gebouwen en minder om de schaal van een district. In de optimale situatie vindt er een overlap plaats tussen energie-efficiëntie, energieproductie en energieflexibiliteit.

PED ‘ecosysteem’

Het Europese en nationale raamwerk van het PED ecosysteem bestaat uit een samenwerking van stadsbesturen, vastgoedsectoren en de ‘utility industrie’. Het vraagt een afstemming tussen gebouwen, gebruikers, regionale energienetten en mobiliteitssystemen.

Uitdagingen bij een PED

Er komen bij de realisatie van PED’s een aantal uitdagingen kijken. De grootste uitdagingen zijn:

  • Toereikende financiering van duurzame business modellen
  • ‘Governance’
  • Regelgeving
  • Data management en ICT
  • Het transformeren van bestaande buurten
  • Geïntegreerde planning

Overheid zal subsidies beschikbaar stellen voor PEDs

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) ondersteunt Platform31 financieel, en zal dan ook subsidies beschikbaar stellen voor het PED programma. Het programma draait weliswaar om Europese samenwerking, maar er wordt geen geld vanuit de Europese Unie beschikbaar gesteld. De deelnemende landen stellen daarom zelf subsidies beschikbaar voor kennisdeling- en ontwikkeling.

Er zal tot 2025 ongeveer € 100 miljoen beschikbaar zijn.

Opening tweede subsidieronde

De tweede ronde van het PED-programma opent 13 oktober 2021. Vanaf dat moment kunnen Nederlandse kennisinstellingen zich samen met gemeenten en buitenlandse partners inschrijven voor de tweede PED-oproep.

Meer weten?

Heeft u vragen over het programma of de aankomende PED-oproep? Neem contact met ons op! We bespreken de mogelijkheden graag tijdens een vrijblijvend adviesgesprek.

Spar met een specialist
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Wilt u meer informatie over het PED programma? Neem contact met ons op.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00