OPZuid | Nieuwe openstelling

Innovatieve ondernemers in de provincies Brabant, Limburg en Zeeland kunnen weer financiering krijgen voor projecten vanuit het Operationeel Programma Zuid-Nederland (OPZuid). Het programma richt zich vooral op het MKB en het versterken van samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden uit de zuidelijke provincies. Het sneller op de markt brengen van producten, processen en diensten staat centraal. De nieuwe tender van OPZuid opent al op 15 mei 2017.

Versterking valorisatievermogen bedrijven

Binnen het instrument ligt de focus op het versterken van het valorisatievermogen van MKB-bedrijven binnen internationale en nationale topclusters. Om in aanmerking te komen voor financiering moeten projecten gericht zijn op experimentele ontwikkeling. Uw project moet een aantoonbare bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Denk aan voedselzekerheid, schone en efficiënte energie, groen en geïntegreerd vervoer, hulpbronefficiëntie en innovatieve en veilige samenlevingen. De focus moet tot slot liggen op crossovers tussen internationale topclusters onderling (high tech systems, chemie, agrofood) en nationale topclusters met internationale potentie (life sciences & health, biobased, logistiek en maintenance).

Deadline, budgetten & bijdrage OPZuid

Projectaanvragen kunt u indienen van 15 mei tot 23 juni 2017. De regeling werkt volgens het tenderprincipe. Dit houdt in dat projecten worden beoordeeld op basis van een aantal kwaliteitscriteria. Er is in totaal een budget van € 8,25 miljoen beschikbaar. Het maximale subsidiebedrag voor individuele projecten is € 250.000,-. Bij een R&D-samenwerkingsproject is de subsidiebijdrage maximaal € 750.000,- per project.

Onze consultants adviseren u graag

De beoordeling van projecten wordt binnen de huidige oproep naar een nog hoger niveau getild. Alleen de beste projecten worden gehonoreerd door een onafhankelijke deskundigencommissie. De lat ligt daarbij erg hoog. Aansluiting op de gevraagde thema’s is van cruciaal belang. Onze consultants helpen u graag met het onderzoeken van de slaagkans en het opstellen van uw aanvraag.

Bent u een ondernemer in Zuid-Nederland en bent u benieuwd of u een beroep kunt doen op subsidie vanuit OPZuid? Aarzel niet en neem vrijblijvend contact met ons op.

Overleg met een expert
Of bel direct naar: 088 495 20 00

OP-Zuid subsidie
Gerelateerde subsidie OP-Zuid subsidie
OP-Zuid is een innovatiesubsidie die wordt ingezet om het concurrentievermogen van de provincies Zee...Lees verder

contact

Wilt u meer te weten komen over OP-Zuid? Laat uw gegevens achter of bel direct naar 088 495 20 00

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00