Ondersteuning voor innovatieve en veelbelovende bedrijven

Het gaat goed met innovatief en ondernemend Nederland. De risicokapitaal-instrumenten zoals de Vroegefasefinanciering (VFF), het Innovatiekrediet, de Seed Capital regeling, het Dutch Venture Initiative en de Groeifaciliteit vormen een mooie keten van financieringsinstrumenten voor innovatieve bedrijven in de verschillende levensfases van een bedrijf.

Financieringsinstrumenten voor innoverende bedrijven

De Vroegefasefinanciering biedt een lening voor het uitwerken en valideren van een prototype en bijbehorende businesscase. Het Innovatiekrediet stimuleert risicovolle productontwikkeling en de Seed Capital regeling is bedoeld om commerciële risico’s te minimaliseren. Wanneer een bedrijf voldoende cashflow heeft, maar meer wil investeren in groei en/of export, kunnen ze vanuit de overheid gebruik maken van bankgaranties. Hiermee stimuleert de overheid banken om risicovolle investeringen aan te gaan.

Recentelijk is een evaluatie van de bovenstaande instrumenten gepubliceerd. De conclusie is dat bedrijven met een hoog risicoprofiel makkelijker financiering ophalen en een gemakkelijker toegang hebben tot privaat kapitaal. Er is dan ook besloten om deze financieringsinstrumenten de komende vijf jaren in leven te houden.

Twijfelachtig

Toch vind ik als financieringsspecialist dat er een belangrijke nadeel kleeft aan de wijze waarop overheden het bedrijfsleven proberen te ondersteunen. Om in aanmerking te komen voor financieringsinstrumenten vormt klassieke technische innovatie veelal het uitgangspunt. Een S&O-verklaring, of een soortgelijke verklaring van technische innovativiteit, is veelal een vereiste. Ik heb, met ICT als ‘enabling technology’, al enkele jaren mijn twijfels of daarmee nog daadwerkelijk het type innovatie wordt gestimuleerd, die bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Gelukkig beginnen overheden dit ook op te pakken. Eerder dit jaar kondigden het ministerie van EZK en VWS aan dat de definitie van een eHealth Technostarter wordt verbreed. Dit betekent dat een nieuw product, proces of dienst voortaan ook gebaseerd mag zijn op een creatieve vinding. Ik hoop dat deze discussie de komende jaren wordt voortgezet, zodat ook andere instrumenten en sectoren hierdoor geïnspireerd raken.

Invest-NL

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) werkt daarnaast aan een nieuwe investeringsinstelling, genaamd Invest-NL. Momenteel wordt Invest-NL verder uitgewerkt met als doel om in 2019 nog operationeel te worden. In totaal zal de investeringsinstelling over een vermogen van € 2,5 miljard gaan beschikken. Het huidige Nederlandse Investerings Agentschap (NIA) en de Groeifaciliteit zullen tevens opgaan in Invest-NL. De focus van investeringen komt naar verwachting te liggen op projecten die concreet bijdragen aan maatschappelijke problemen. Ik ben erg benieuwd hoe dit vormgegeven gaat worden.

Meer weten?

Meer weten over hoe financieringsinstrumenten kunnen bijdragen aan groei en innovatie? Of bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Tijdens een vrijblijvende kennismaking ga ik graag met u in gesprek!

Neem contact op voor een kennismaking!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Contact

Meer weten over hoe financieringsinstrumenten kunnen bijdragen aan groei en innovatie?

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00