Nu open! Subsidie Duurzame Scheepsbouw voor scheepswerven

Sinds woensdag 15 juli is de regeling Subsidie Duurzame Scheepsbouw (SDS) open voor aanvragen. Investeer met uw scheepswerf in het bouwen of verbouwen van schepen tot duurzame vaartuigen. Test technologieën die de uitstoot van CO2 of andere emissies kunnen verminderen. Of zet innovaties in die de (onderwater-) geluidsproductie verlagen.

Ruim budget van € 4.600.000,-

De regeling wordt in 2020 uitgevoerd als tender. U heeft tot en met 6 oktober 2020 om een aanvraag in te dienen. Na sluitingsdatum worden alle projecten met elkaar vergeleken en krijgen een aantal punten toegekend voor vier criteria:

  • het innovatiegehalte van het scheepsbouwinnovatieproject;
  • de bijdrage van het scheepsbouwinnovatieproject aan de verduurzaming van de scheepvaart;
  • de economische potentie en toepassingsmogelijkheden van het scheepsbouwinnovatieproject;
  • de kwaliteit van de aanvraag.

Bijvoorbeeld: des te hoger het innovatiegehalte van het project, des te meer punten uw project voor deze criteria toegewezen krijgt. De punten bepalen uw positie op de ranglijst. Het hoogst scorende project krijgt als eerste subsidie, daarna ieder opvolgend project met de hoogste scoren tot het budget van € 4.600.000,- verdeeld is. De maximale subsidiebijdrage per aanvrager of groep waartoe deze behoort bedraagt € 1.250.000,-.

Voorwaarden Subsidie Duurzame Scheepsbouw

Uw project moet in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Het te (ver)bouwen schip is een binnenvaart- of zeeschip met een brutogewicht boven de 100 ton of sleepboot met een vermogen van meer dan de 365 kW. Vissersvaartuigen komen niet in aanmerking.
  • De overeenkomst van de bouw of verbouwing van het schip mag niet gesloten zijn op het moment van indiening, wel moet er zicht zijn op contractsluiting via een intentieverklaring.

Hezelburcht ondersteunt!

Een van de criteria is een kwalitatief goede aanvraag. Verlies hier geen punten op en schakel Hezelburcht in voor het opstellen van een kansrijke aanvraag! Onze specialisten hebben vele jaren aan ervaring in het opstellen, reviewen en indienen van aanvragen. Neem contact op voor meer informatie over de mogelijkheden voor uw organisatie.

Bespreek de mogelijkheden
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Meer weten over de regeling Subsidie Duurzame Scheepsbouw? Neem contact op! Onze specialisten staan u graag te woord.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00