Nieuwe subsidiekans voor zorg op afstand met SET COVID-19 2.0

Er zijn weer nieuwe subsidiemogelijkheden voor eHealth toepassingen dankzij SET COVID-19 2.0! De eerste uitbreiding van de reguliere Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET), SET COVID-19, bereikte al snel het subsidieplafond. Er werden ruim 1.700 aanvragen ingediend waarvan slechts 460 aanvragen werden toegekend. De nieuwe uitbreiding verschilt op enkele vlakken van haar voorganger, maar biedt u als zorgaanbieder nog steeds de mogelijkheid te investeren in digitale zorg op afstand. Aanvragen kan tot en met 30 november 2020, of totdat de subsidieplafonds zijn bereikt.

1,5 meter samenleving resulteert in blijvende behoefte

Met de huidige 1,5 meter samenleving is gebleken dat zorgaanbieders, cliënten en hun naasten digitale zorg als een toegevoegde waarde ervaren. Het toepassen van technologische mogelijkheden voor zorg op afstand is vooralsnog een blijvend fenomeen. Ook u kunt hier slim op inspelen door gebruik te maken van SET COVID-19 2.0.

Voor wie is SET COVID-19 2.0?

De uitbreiding is beschikbaar voor aanbieders van:

  • wijkverpleging;
  • huisartsenzorg;
  • zorg en ondersteuning vanuit de Wmo;
  • en/of geestelijke gezondheidszorg.

De regeling stimuleert structurele investeringen in digitale toepassingen op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen, mensen met een chronische ziekte/beperking of een psychische aandoening.

U kunt de subsidie gebruiken voor projectkosten, hulp van derden of technologie zoals licenties en apparatuur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan beeldschermzorg of medicijnendispensers.

Voorwaarden

U kunt meerdere aanvragen indienen, ook als u al eerder aanvragen voor SET of SET COVID-19 heeft  ingediend. Om een aanvraag in te dienen moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U heeft minimaal 50 cliënten;
  • Uw aanvraag moet gericht zijn op duurzame implementatie en borging van verschillende digitale toepassingen
  • Deze toepassingen moeten nu al door minimaal 100 cliënten in Nederland worden gebruikt.

Budget van € 77 miljoen

Het totale budget is € 77 miljoen, waarvan € 53,7 miljoen beschikbaar is voor de wijkverpleging en € 23,3 miljoen voor huisartsenzorg, GGZ-organisaties en aanbieders van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo. Per aanvraag wordt minimaal € 25.000,- en maximaal € 50.000,- toegekend. Een eigen bijdrage is geen vereiste.

Maak gebruik van SET COVID-19 2.0!

U kunt een aanvraag indienen vanaf 27 juli 2020 tot en met 30 november 2020, of, zoals eerder aangegeven, totdat de subsidieplafonds zijn bereikt. Gezien de populariteit van de vorige uitbreiding is het van belang snel een aanvraag klaar te hebben. Onze specialisten ondersteunen u graag bij het opstellen van een kansrijke aanvraag. Neem contact op voor meer informatie over SET COVID-19 2.0!

Neem contact op!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET subsidie)
Gerelateerde subsidie Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET subsidie)
Wilt u als zorgaanbieder het toepassen van eHealth opschalen? De Stimuleringsregeling E-Health Thuis...Lees verder

contact

Interesse in SET COVID-19 2.0? Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00