Nieuwe ronde NWO Perspectief 2022/2023 voor toepassingsgerichte en technische onderzoeksprojecten

Nieuwe innovaties ontwikkelen die tot een economische en maatschappelijke impact leiden vergt tijd en energie en vaak ook een grootschalige aanpak. Het financieringsinstrument Perspectief stimuleert daarom samenwerking tussen wetenschappers en het bedrijfsleven en subsidieert hun omvangrijke onderzoeksprojecten. Samen kunnen zij financiering krijgen voor de realisatie van innovaties met economische en maatschappelijke impact voor Nederland. U leest hier alles over de Perspectief 2022/2023.

Wie kan subsidie aanvragen?

Consortia bestaande uit wetenschappers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen subsidie aanvragen vanuit NWO-Perspectief. Voor een Perspectiefproject is het vormen van een sterk consortium belangrijk. Een consortium moet bestaan uit minimaal drie kennisinstellingen en vier gebruikers, maar bij voorkeur wordt de gehele keten van gebruikers betrokken zodat het project maatschappelijke en economische impact kan realiseren. Naast academische partijen kunnen ook T02-instituten en hogescholen financiering aanvragen, maar alleen onder bepaalde voorwaarden. Heeft u hier vragen over? Neem gerust contact met ons op.

Spar met een specialist

Subsidiabele projecten binnen Perspectief 2022/2023

De partijen van een consortium zetten gezamenlijk een omvangrijk onderzoeksproject op. Dit project bestaat uit vier tot acht werkpakketten die een overkoepelend thema benaderen vanuit diverse onderzoeksrichtingen. Er ligt een uitdrukkelijke focus op de toepassing van technische wetenschappen. De partijen zetten nieuwe onderzoekslijnen op die aansluiten bij de topsectoren.

Een Perspectief-aanvraag moet gericht zijn op het ontwikkelen van nieuwe technologie die bijdraagt aan het creëren van economische kansen van de maatschappelijke uitdagingen en sleuteltechnologieën. De activiteiten hoeven niet gelimiteerd te zijn tot uitsluitend technologische ontwikkeling: ook bijvoorbeeld samenhangende sociale, ethische en/of culturele aspecten kunnen worden meegenomen in de aanvraag. Naast economische impact voor Nederland moet het Perspectief-project bij voorkeur ook bedrijvigheid in Nederland creëren.

De bijdrage

Voor Perspectief 2022/2023 is een totaal budget van € 25,5 miljoen beschikbaar. De subsidie kan oplopen van € 1,5 miljoen tot wel € 4 miljoen per project. De looptijd van het project is maximaal zes jaar. Let op: per project moeten de gebruikers een bijdrage van minimaal 30% aan de projectkosten leveren, waarvan minimaal 15% in cash.

Belangrijke deadlines

Wilt u samen met uw consortium een voorstel indienen? Dan dient u zich aan de volgende deadlines te houden:

  • Indiening van de verplichte intentieverklaring: Dinsdag 11 oktober 2022
  • Indiening van de vooraanmelding: Dinsdag 15 november 2022
  • Indiening van het voorstel: Dinsdag 16 mei 2023

Uw voorstel wordt beoordeeld op Wetenschappelijke kwaliteit en Utilisatie. Beide criteria wegen even zwaar.

Spar met een specialist over Perspectief 2022/2023

Het aanvragen van subsidie voor een samenwerkingsverband kan complex zijn: het vergt namelijk de nodige coördinatie tussen partijen. De specialisten van Hezelburcht hebben geruime ervaring in het opstellen van kansrijke aanvragen voor en het begeleiden van consortia. Daarnaast komen velen van de specialisten zelf uit de wetenschappelijke hoek en zijn zich daardoor bewust van het belang van financiering voor onderzoeksprojecten. Zij ondersteunen graag uw samenwerkingsverband bij het verkennen van deze en andere interessante subsidiekansen!

Neem contact op voor advies
Of bel direct naar: 088 495 20 00

NWO-programma Perspectief
Gerelateerde subsidie NWO-programma Perspectief
Nieuwe innovaties vergen nieuwe technologieën, onderzoeken en samenwerkingsverbanden om werkelijkhe...Lees verder

contact

Heeft u vragen over deze subsidiekans? Neem gerust contact op voor een vrijblijvende kennismaking!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00