Nieuwe regeling: Hart voor duurzame zorg

De afgelopen jaren zijn er veel stappen gezet om het sterftecijfer van hart- en vaatziekten te beperken. Een gevolg daarvan is dat er meer mensen leven met hart- en vaatziekten; momenteel zo’n 1,4 miljoen Nederlanders. Voorspellingen geven aan dat dit zal stijgen naar 1,9 miljoen Nederlanders in 2030. Om de maatschappelijke impact hiervan te beperken is het noodzakelijk om in te zetten op vroege herkenning, preventie en het effectiever maken van de behandeling.

Om de zorg bij hart- en vaataandoeningen op een duurzame manier te verbeteren hebben de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) en het Innovative Medical Devices Initiative (IMDI) onlangs een subsidieprogramma gelanceerd. Vanuit middelen van de Hartstichting, ZonMw en NWO is € 5 miljoen beschikbaar voor projecten gericht op de ontwikkeling van medische technologie om de zorgvraag te ondersteunen.

Welke projecten komen in aanmerking voor subsidie?

Projecten dienen gericht te zijn op onderzoek of ontwikkeling van nieuwe technologie. Hierbij zijn de volgende thema’s gedefinieerd:

  • risicofactoren in kaart brengen en beïnvloeden
  • opsporen familieleden
  • vroeger opsporen van niet-acute hartziekten
  • signaleren en alarmeren bij acute hartziekten
  • monitoring en begeleiding op afstand
  • telemonitoring
  • revalidatie

Voor elk thema geldt dat projecten moeten bijdragen aan de vermindering van de zorgvraag en/of de inzet van zorgpersoneel.

Hoogte van de subsidiebijdrage

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend door consortia van een of meerdere kennisinstellingen, zorginstellingen én bedrijven. De subsidie bedraagt maximaal 80% van de totale projectkosten, met een maximale hoogte van € 800.000,- per project. De looptijd van een project is tussen de twee en vijf jaar.

Aanvraag indienen Hart voor duurzame zorg

De subsidieregeling Hart voor duurzame zorg kent een aanvraagprocedure waarbij eerst projectideeën ingediend moeten worden waarna een eerste selectie zal plaatsvinden. Kansrijk geachte voorstellen en consortia worden vervolgens uitgenodigd om een volledige aanvraag in te dienen. De deadline voor indienen van een projectidee is 9 april 2019.

Neem contact op voor een kennismaking!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Contact

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project? Onze specialisten staan u graag te woord.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00