MIT 2018 | Openstelling & wijzigingen

De afgelopen jaren is de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) een zeer succesvol instrument gebleken voor het Nederlandse innovatieklimaat. De regeling ondersteunt innovatie gedreven mkb’ers in Nederland. De instrumenten binnen de regeling ondersteunen ondernemers binnen diverse projectstadia: van kennisverwerving via haalbaarheidsstudies tot in samenwerking uitgevoerde innovatieprojecten.

Tijdvakken 2018 gepubliceerd

Zowel de MIT regio Zuid-Nederland als Zuid-Holland hebben de openstellingsdata voor 2018 officieel gepubliceerd. Naar verwachting volgen de overige regio’s snel en houden ze dezelfde data aan.

  • Haalbaarheidsprojecten (€ 25.000,-) & kennisvouchers (€ 3.750,-) | 17 april 2018 tot en met 6 september 2018 volgens het ‘first come, first serve’-principe. Gezien de populariteit van met name het de haalbaarheidssubsidie, moeten projecten gelijk op 17 april worden ingediend om kans te maken op subsidie.
  • R&D-samenwerkingsprojecten (subsidies tot, € 350.000,-) | 2 juli 2018 tot en met 6 september 2018 volgens het tenderprincipe.

Overleg met een expert
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Belangrijke wijziging MIT 2018

Zowel Stimulus als Provincie Zuid-Holland hebben aangekondigd dat het innovatieadvies-instrument dit jaar vervalt. Naar alle waarschijnlijkheid komt het instrument ook op landelijk niveau en in de overige regio’s te vervallen. Een ontwikkeling die ons niet verbaast en gedeeltelijk te verklaren is door een belangrijke wijziging in het MIT beleid van vorig jaar.

Vorig jaar werd besloten het budget voor haalbaarheidsstudies te halveren, zodat meer projecten werden ondersteund bij het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. Deze wijziging heeft ervoor gezorgd dat de haalbaarheidssubsidie toegankelijker is geworden. Mkb-ondernemers konden door de wijziging weliswaar minder subsidie ontvangen voor de haalbaarheidsstudie, de minimale eigen investeringsbijdrage is hierdoor ook gehalveerd. Kleinere ondernemingen met ambitieuze plannen konden vanaf vorig jaar hierdoor gemakkelijker beroep doen op het instrument. De haalbaarheidssubsidie is onverminderd populair: vorig jaar werd het budget maar liefst driemaal overvraagd. De subsidie voor innovatie-advies is daarentegen nooit erg populair geweest, ook omdat deze activiteiten ook onder de noemer van de haalbaarheidsstudie vielen (zie figuur 1). Aangezien deze twee instrumenten uit hetzelfde budget werden betaald, is afschaffing van het innovatie-advies geen verrassing. Zo ontstaat iets meer ruimte voor het toekennen van haalbaarheidsprojecten.

Figuur 1

Beroep doen op MIT subsidie?

Verhoog de slaagkans van uw innovatieproject! De consultants bij Hezelburcht helpen u graag met het opstellen van kansrijke aanvragen. Wij zorgen bovendien voor een goede borging van deadlines en administratieve vereisten. Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden van de MIT-regeling voor uw organisatie?

Neem contact op voor een kennismaking!

Contact

Wilt u meer weten over de MIT subsidie? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00