Koplopersregeling Maritiem Masterplan gepubliceerd

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft de Koplopersregeling Maritiem Masterplan (KMM) gepubliceerd. De regeling biedt een unieke kans voor de gehele Nederlandse scheepsbouwketen om emissieloze schepen te ontwikkelen, bouwen,  demonstreren en langdurig te monitoren onder reële omstandigheden.

Samenwerkingsverbanden van partijen uit de keten kunnen subsidie aanvragen voor hun onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten die samenkomen in een demonstratieproject. Er is tot maar liefst € 15 miljoen subsidie per project beschikbaar. Uniek aan deze regeling is ook dat de meerkosten voor alternatieve brandstof (waterstof en methanol) en verwerking van CO₂ subsidiabel is. De eerste aanvraagronde biedt met een budget van € 85 miljoen kansen voor verschillende projecten en is open voor aanvragen van 11 juni tot en met 1 oktober 2024.

Verduurzamen en versterken Nederlandse maritieme sector

De Koplopersregeling Maritiem Masterplan stimuleert activiteiten gericht op het verduurzamen en versterken van de Nederlandse maritieme sector. Verduurzaming, innovatie en samenwerking tussen partners binnen de scheepsbouwketen staat hierbij centraal.

Subsidie voor drie programmalijnen

Subsidie is beschikbaar voor de (door)ontwikkeling, bouw en demonstratie van emissieloze schepen op waterstof, methanol of Carbon Capture (CO₂-afvang) met een LNG-aandrijflijn als brandstof. Het totale budget van de openstelling voor 2024 van € 85 miljoen is als volgt verdeeld over deze drie programmalijnen:

  • Waterstof (€ 40 miljoen)
  • Methanol (€ 25 miljoen)
  • LNG in combinatie met Carbon Capture (€ 20 miljoen)

Wie kan de Koplopersregeling Maritiem Masterplan aanvragen?

De regeling is aan te vragen doorsamenwerkingsverbanden van partijen uit de gehele scheepsbouwketen. Denk aan werven, rederijen en bunkeraars, maar ook ontwerpbureaus, kennisinstellingen en energie-systeem ontwikkelaars voor de maritieme sector. Alle partijen die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling, bouw en/of demonstratie van emissieloze schepen kunnen deel uitmaken van het samenwerkingsverband.

Waar moet uw project aan voldoen?

Om in aanmerking te komen dient uw project te voldoen aan een aantal eisen, waaronder:

  • Het Ontwikkeling & Demonstratie-project moet een samenhangend geheel zijn van activiteiten dat past binnen de doelstellingen en kaders van het Maritiem Masterplan.
  • De maximale looptijd van uw project is de levensduur van het schip.
  • Het betreft een samenwerking over de hele NL-maritieme keten (maakindustrie, reders, kennisinstellingen) tijdens de gehele levensduur (ontwikkeling, bouw, gebruik, refit).
  • Het project is opschaalbaar naar strategische eindmarkten (kust- en binnenvaart, natte waterbouw, wind op zee, maritieme veiligheid en dienstverlening).
  • Het project verlaagt de kosten en versterkt door maximale NL-betrokkenheid ons verdienmodel over de gehele levenscyclus en onze exportpositie.
  • Het project maakt voor digitale samenwerking gebruik van het Joint Maritime Digital Platform en draagt bij aan de ontwikkeling en opbouw daarvan (bv. met digital twins).
  • Het project draagt bij aan het effectief vastleggen en delen opgebouwde kennis.

Koplopersregeling Maritiem Masterplan aanvragen in 2024

De regeling wil de beste maritieme innovaties van Nederlandse bodem demonstreren en samenwerking binnen de sector stimuleren. Alleen de beste aanvragen komen daarom in aanmerking voor subsidie. Onze specialisten uit het Water-, Maritiem- en Delta-team hebben veel ervaring met aanvragen voor baanbrekende innovaties binnen de maritieme sector en beschikken over inhoudelijke kennis om uw aanvraag naar een hoger niveau te tillen. Neem contact op voor een kennismaking via info@hezelburcht.com of bel naar 088 495 20 00.

Neem contact op

Contact

Neem contact op voor meer informatie over Koplopersregeling Maritiem Masterplan en onze dienstverlening.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00