Ter land, ter zee en in de lucht: klimaatbeleid mist component

Iets meer dan 70% van het aardoppervlakte bestaat uit water. Met een warmer wordende aarde, een stijgende zeespiegel en extremere weersomstandigheden, staan de gevolgen van klimaatverandering vandaag de dag als een paal boven water. Beleid dat zich richt op het tegengaan van klimaatverandering, focust zich echter vrijwel alleen op lucht(uitstoot) en land (denk aan: afval, circulaire economie, etc.). De in de natuur aanwezige verhouding tussen land, lucht en water, zien we vandaag de dag niet voldoende terug in het klimaatbeleid.

Belang van schoon water voor economie, flora en fauna

Water en dan met name schoon water, is ontzettend belangrijk voor de mens. Wist je dat een mensenlichaam voor ongeveer 60% uit water bestaat? Daarnaast vormen zeeën en meren over de hele wereld een belangrijke bron voor voedsel en zijn miljarden mensen afhankelijk van water voor hun werk en inkomen (Worldbank, 2018). Niet alleen banen in de visserij en scheepvaart, maar ook in de toerismesector, zijn afhankelijk van gezonde oceanen. De gezondheid van de oceanen is echter aan het afnemen. Door overbevissing neemt de grootte van verschillende vispopulaties drastisch af (Independent, 2016). Daarnaast verzuren en sterven koralen af, doordat de oceaan een gedeelte van de uitgestoten CO2 opneemt (NOS, 2012). Tot slot zijn de grote hoeveelheden (plastic)afval in het water problematisch voor de zeefauna (One Green Planet, 2017). Dieren herkennen het verschil niet meer tussen eten en afval, waardoor ze sterven van de honger met een gevulde maag vol rotzooi.

Beleid mist aandacht voor oceanen: Ocean Summit vraagt aandacht

De organisatie van de Volvo Ocean Race heeft gedurende de race van 2017-2018 een serie aan Ocean Summit Conferenties georganiseerd om aandacht te vragen voor de vervuiling van onze dierbare oceanen. The Ocean Summit in Den Haag op 28 en 29 juni, is de grand finale van de serie conferenties. Samen met mijn collega Bastiaan van Houten zal ik in Den Haag aanwezig zijn om aandacht te vragen voor de verduurzaming van de oceanen.

De conferenties hebben er tot op heden al toe geleid dat vele multinationals, bedrijven en overheden zich hebben gecommitteerd aan het verminderen van hun plasticgebruik en/of het verbeteren van de gezondheid van de oceanen. Het recente voorstel van de Europese Commissie om single-use plastic in de toekomst te verbieden en statiegeld te gaan heffen op alle plastic flessen, is bovendien een resultaat van de toenemende aandacht voor gezonde oceanen. Het laat zien dat duurzaamheid verder gaat dan groene energie en het verminderen van de CO2-uitstoot (NOS, 2018).

Noodzaak van innovaties voor verduurzaming

Een duurzaam klimaatbeleid is niet van de een op de andere dag geïmplementeerd. Zo is het gebruik van plastic diep verweven in onze huidige maatschappij. Het is geen gemakkelijke uitdaging om volledig af te stappen van (single-use) plastics en het vinden van betaalbare, geschikte alternatieven. Innovaties op het gebied van nieuwe materialen en (plastic) recycling zijn hierin essentieel. Daarnaast zijn innovaties op het gebied van duurzame scheepvaart en visserij noodzakelijk om zo een duurzame, oceaan-vriendelijke samenleving te realiseren.

Subsidieregelingen stimuleren deze innovaties

Zowel de Nederlandse als de Europese overheid heeft budgetten tot haar beschikking om duurzame innovaties te stimuleren. Zo gaat op 2 juli aanstaande, de nieuwe Nederlandse subsidieregeling open voor pilots omtrent chemische recycling van kunststoffen. Ook het Europese Horizon 2020 programma bevat verschillende calls op het gebied van materiaalinnovatie en -recycling.

Vanuit mijn rol als duurzaamheidsexpert bij Hezelburcht draag ik een steentje bij aan de verduurzaming van onze aarde. Samen met mijn collega’s ondersteun ik organisaties bij het vinden van financiering voor duurzame innovaties. Werkt u aan een innovatie gericht op schoon water, (plastic) recyling of bijvoorbeeld CO2 reductie?

Leoni Creemers – duurzaamheidsspecialist

Neem contact op voor een kennismaking!

Contact

Bent u benieuwd naar de subsidiemogelijkheden voor uw project? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00