Innovatieve samenwerkingsprojecten gezocht!

Triple helix | Overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen

Zowel de landelijke als de Europese overheid is op zoek naar innovatieve projecten die gezamenlijk worden gedragen door overheden, het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Deze samenwerkingen worden ook wel ‘triple helix’ projecten genoemd.

Ondersteuning vanuit Europese subsidieprogramma’s

Wist u dat dergelijke samenwerkingsprojecten, afhankelijk van het innovatiedoel, in aanmerking komen voor diverse Europese subsidieprogramma’s? Denk hierbij aan financiële steun vanuit bijvoorbeeld de programma’s EFRO en Interreg. Vernieuwende projecten die bijdragen aan, CO2-reductie, innovatie, agro-food en gezondheid, scoren goed in deze subsidieprogramma’s.

Per regio/landsdeel benoemen deze programma’s speerpuntsectoren waarbij de projecten moeten aansluiten. De doelen van de vier landsdelen van het EFRO subsidieprogramma lopen redelijk synchroon met het Topsectorenbeleid van de Nederlandse overheid. Voor innovatieve samenwerkingsprojecten zijn subsidies van circa € 1 miljoen haalbaar. Dit geld is een extra bonus op de vernieuwende manier van samenwerken.

Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Waarom een triple helix samenwerking aangaan?

Samenwerking tussen de partijen vergroot de kansen op subsidie. Buiten de gebaande paden treden, van elkaar leren en praktisch gerichte projecten uitvoeren gaat samen met deze triple helix aanpak. De projecten zijn vaak toegepast van aard en richten zich op demonstratie van een innovatie in de praktijk. Dit maakt een brede marktintroductie op korte termijn mogelijk. Hiermee wordt voorkomen dat goede initiatieven niet verder komen dan een goed idee of het laboratorium.

Triple helix samenwerkingen maken het mogelijk om meerdere (hogere) doelen te behalen:

  • Economische ontwikkeling van een regio
  • Profilering en versterking van de regio/gemeente
  • Kennisontwikkeling en kennisdeling tussen instellingen en bedrijven
  • Innovatieve producten ontwikkelen die op korte termijn op de markt kunnen komen
  • Het creëren van meer innovatieve kennis en werkgelegenheid

Totstandkoming van een drieledige samenwerking

Actieve overheden (bijvoorbeeld gemeenten) die zich met een bepaalde ontwikkeling willen profileren, worden aangemoedigd om bedrijven (veelal mkb’ers) en kennisinstellingen aan zich te binden. Lokale overheden hebben veelal een strategische blik op innovatie en kijken verder dan de economische en kennisontwikkelingsbelangen van bedrijven en kennisorganisaties. Hierdoor zijn zij goed in staat om deze drieledige samenwerkingsprojecten te organiseren. Het initiatief voor de ontwikkeling van dergelijke projecten kan uiteraard bij elk van de drie partijen liggen.

Ondersteuning bij triple helix projecten?

Graag spreken wij met u door of wij u kunnen ondersteunen bij het initiëren van samenwerkingsprojecten die belangrijk zijn voor uw gemeente, bedrijf of kennisinstelling. Omdat Hezelburcht een goed overzicht heeft van de aanwezige subsidiebronnen, regionale ambities en het innovatiepotentieel, kunnen we een sterke bijdrage leveren aan de basis van een samenwerkingsproject.

Overleg met een expert
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Of wilt u uw eigen financiële situatie bespreken met een specialist? Neem contact op!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00