Mijn Hezelburcht Menu

Kansen voor innovatieve internetprojecten

Het SIDN fonds zet zich in voor oplossingen die de veiligheid, het vertrouwen in en de stabiliteit van het internet garanderen. Door vernieuwende internetprojecten en –ideeën te ondersteunen draagt het fonds bij aan een veilig en beter internet voor iedereen.

Drie pijlers staan centraal bij het SIDN fonds:

  • Versterking van het internet
  • Empowerment van de gebruiker
  • Tech for Good

Blockchain for Good

Blockchain is een hot topic binnen de ICT wereld. Met de blockchain methode wordt het veilig uitwisselen en valideren van informatie of transacties digitaal gewaarborgd. Een technologische ontwikkeling met enorm veel potentie, maar het staat wel nog in de kinderschoenen. Het SIDN fonds besteedt dit voorjaar daarom extra aandacht aan de blockchain methodologie. Met name op het gebied van duurzame en eerlijke initiatieven voor een beter wereld valt er nog veel winst te behalen.

Innovatieve Internetprojecten | voorjaarscall

Heeft u een idee of een project dat zich richt op de centrale doelstellingen van het SIDN fonds? Aanvragen kunnen twee keer per jaar (voor- en najaarscall) worden ingediend. De voorjaarscall is geopend tot en met 7 maart 2017. Naast de algemene call gericht op innovatieve internetprojecten, is er in de voorjaarscall een extra aanvraagmogelijkheid voor Blockchain projecten en projectideeën.

U kunt subsidie aanvragen voor de uitwerking van een goed idee (pionier-aanvraag) en voor de doorontwikkeling van een bewezen concept (potential-aanvraag).

  • Het maximaal aan te vragen bedrag voor een pionier-aanvraag is € 10.000 per project.
  • Voor een potential-aanvraag is dit bedrag vastgesteld op € 75.000,-.