Ga een Green Deal aan en maak slim gebruik van subsidies!

Onlangs ondertekende minister Bruno Bruins de Green Deal ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’. Met deze Green Deal wil de overheid de zorg in Nederland duurzamer maken. Er zijn in deze deal afspraken gemaakt over diverse onderdelen. Zo is er afgesproken om de CO2-uitstoot terug te dringen door het realiseren van energiebesparende maatregelen. Daarnaast moet deze Green Deal bijdragen aan een gezondere leefomgeving voor patiënten en zorgmedewerkers.

Ook lokale organisaties sluiten Green Deals met elkaar. Zo is begin dit jaar de Green Deal ‘Verduurzamen Zorginstellingen Arnhem en omgeving’ getekend door een aantal zorginstellingen, de gemeente, de Omgevingsdienst Regio Arnhem en het Milieuplatform Zorg. Hiermee maken organisaties afspraken met elkaar om duurzaamheid op de agenda te zetten én om maatregelen te nemen.

Wat is een Green Deal?

Een Green Deal is dus een middel om organisaties aan te zetten tot verduurzamen. Het geeft tegelijkertijd de verplichting om daadwerkelijk concrete stappen te nemen. Maatregelen kunnen bijvoorbeeld het verduurzamen van vastgoed zijn door aanleg van zonnepanelen of het aanbrengen van ledverlichting. Veel organisaties zien echter op tegen dergelijke maatregelen vanwege de hoge investeringskosten.

Realiseer maatregelen met behulp van duurzaamheidssubsidies

Door gebruik te maken van subsidies, maakt u het eenvoudiger om energiebesparende maatregelen te treffen. Een belangrijk kenmerk van subsidies is dat deze tijdelijk zijn. Het is dus van groot belang om op de hoogte te zijn van de actuele subsidiekansen. De criteria van duurzaamheidssubsidies wijzigen ieder jaar, door de hoge innovatiesnelheid van maatregelen en de markt. Voordat u aan de slag gaat met uw duurzaamheidsplannen, is het aan te bevelen om de actuele financieringsmogelijkheden in kaart te laten brengen door specialisten.

Weten wat de mogelijkheden zijn voor uw organisatie?

Het specialistenteam van Hezelburcht streeft naar het tegengaan van klimaatverandering door subsidies te verbinden aan projecten met een positieve impact op het klimaat. Wij koppelen de strategieën en ambities van organisaties aan de beleidslijnen van overheden. Op onze website vindt u informatie over de verschillende subsidieregelingen gericht op energie en duurzaamheid. Bekijkt u eens de regelingen SDE+ of de ISDE.

Indien u meer informatie wenst over de specifieke mogelijkheden voor uw organisatie, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen. Stuur ons een bericht via onderstaande button of bel direct naar 088 495 20 00.

Neem contact op voor een kennismaking!

Contact

Laat u vrijblijvend adviseren door een van onze specialisten!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00