Flink extra ESF-budget voor het aanpakken van werkgelegenheids- en sociale effecten door COVID-19

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) 2014-2020, één van de belangrijkste instrumenten om werkgelegenheid en eerlijke arbeidskansen te stimuleren, krijgt ruim € 220 miljoen extra budget. De regeling wordt gewijzigd zodat dit aanvullende crisisbudget, afkomstig uit REACT-EU, besteed kan worden om de werkgelegenheids- en sociale effecten van COVID-19 aan te pakken. Dit aanvullende budget is vooral bedoeld voor de ondersteuning van kwetsbare werkenden en werkzoekenden, zij worden hard geraakt door de crisis.

Waarom dit extra budget voor ESF?

Sinds het begin van de pandemie hebben vele mensen hun baan verloren of staan deze mogelijk op de tocht. De aanvullende middelen voor ESF zullen daarom ingezet worden om kwetsbare werkenden en werkzoekenden aan het werk te helpen én houden binnen de thematische doelstelling Investeringsprioriteit D: ‘Bevordering van crisisherstel in de context van de COVID-19-pandemie en de sociale gevolgen daarvan en voorbereiding van een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie’.

Om dit zo snel en succesvol mogelijk uit te voeren worden de aanvullende middelen zoveel mogelijk aangesloten op de inrichting en uitvoeringsstructuren van ESF 2014-2020.

Verdeling van het budget

In totaal wordt er € 220.415.014,- toegevoegd aan het lopende programma. En dit zal niet alles zijn, want naar verwachting wordt er in 2022 nog meer budget beschikbaar gesteld vanuit REACT-EU.

Ongeveer 4% zal ingezet worden voor de uitvoering van het programma op nationaal niveau (technische bijstand). Het overige deel (ongeveer € 211 miljoen) wordt ingezet op de volgende vier onderdelen:

  1. de begeleiding en opleiding van kwetsbare werkenden en werkzoekenden (waaronder ook ZZP’ers) in de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland (regio-aanvraag gemeenten);
  2. de begeleiding en opleiding van leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro) om de stap naar de arbeidsmarkt te kunnen maken (regio-aanvraag leerlingen voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs);
  3. de begeleiding en opleiding van mensen die in een justitiële inrichting verblijven;
  4. de bij- en omscholing van werk naar werk voor kwetsbare werkenden en werkenden die willen overstappen naar werk in een krapteberoep al dan niet in een andere sector.

Over de eerste twee onderdelen leest u hieronder meer. Over de andere onderdelen volgt meer in een volgende wijziging van ESF 2014-2020.

Wanneer aanvragen?

Aanvragen kunnen ingediend worden door centrumgemeenten van de 35 arbeidsmarktregio’s ten behoeven van gemeenten of ten behoeve van leerlingen van het voorgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs. Voor de eerste twee topics kunt u momenteel een aanvraag indienen:

  • Regio-aanvraag gemeenten: 26 april 2021 t/m 25 juni 2021 (budget: € 133.598.414)
  • Regio-aanvraag leerlingen voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs:
    • 26 april 2021 t/m 25 juni 2021 (budget: € 16,5 miljoen)
    • 1 mei 2021 t/m 30 juni 2021 (budget: € 25 miljoen)

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op! Onze specialisten staan u graag te woord. Plan een vrijblijvende kennismaking in om de mogelijkheden van deze extra middelen voor uw gemeente te bespreken.

Spar met een specialist
Of bel direct naar: 088 495 20 00

ESF
Gerelateerde subsidie ESF
Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een belangrijk instrument om de werkgelegenheid en eerlijke arbe...Lees verder

contact

Ontdek de mogelijkheden van ESF voor uw organisatie. Neem gerust contact op voor meer informatie.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00