Europese regels ongunstig voor start-ups

Start-ups zijn hot, iedereen heeft het er over. Minister Kamp erkent dat start-ups ontzettend belangrijk zijn voor de economie. Immers, 40% van de nieuwe banen zijn gecreëerd door bedrijven die vijf jaar geleden niet bestonden. Toch is het subsidieklimaat voor start-ups niet heel gunstig. Grootste oorzaak hiervoor is de Europese wetgeving omtrent staatssteun.

Fiscale stimulering: WBSO

In Nederland kunnen innovatieve start-ups gebruik maken van de WBSO, een fiscale stimulering. Fiscale stimuleringen, in tegenstelling tot ‘echte’ subsidies, zijn geen geldelijke bijdrage van de overheid, maar geven recht op een korting van de belasting. De meeste Europese landen hebben dergelijke fiscale stimuleringen. De reden hiervoor is dat de EU deze fiscale maatregelen niet als staatssteun beschouwt.

Europese staatssteunregels werken averechts voor starters

In essentie proberen landen dus hun onderlinge afspraken rondom staatssteun te omzeilen door op een andere manier het bedrijfsleven te ontzien. Voor gevestigde bedrijven werkt dit prima. Zij hebben personeel in dienst en betalen loonbelasting. Start-ups verkeren vaak echter niet in de ‘luxepositie’ om loon uit te keren. Van winst is al helemaal geen sprake. Europese staatssteunregels en de bijbehorende constructies die overheden bedenken om deze regels te omzeilen pakken dus slecht uit voor starters. Vanwege de inherent risicovolle aard van start-ups komen deze bedrijven niet zomaar in aanmerking voor financiering van banken of investeerders. Een steuntje in de rug is wenselijk.

Met het oog op de toekomst, en vooral ook de rol die start-ups daarin spelen, is het belangrijk dat overheden in conclaaf gaan om te bepalen of deze ongunstige regels wel wenselijk zijn. Ongeoorloofde staatssteun is onwenselijk, maar de wijze waarop daar nu mee wordt omgegaan maakt het voor innovatieve starters lastig om aan geld te komen.

Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

WBSO subsidie
Gerelateerde subsidie WBSO subsidie
Met de WBSO kunnen innovatieve bedrijven de loonkosten en andere kosten en uitgaven voor R&D-pro...Lees verder

contact

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Of wilt u uw eigen financiële situatie bespreken met een specialist? Neem contact op!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00