Europa’s visie over de toekomst van ons gezondheidssysteem: de EU Health Summit 2020

Onze algemene gezondheid en in grote mate ook de duurzaamheid van de gezondheidszorg en de Europese economieën staan sinds enkele maanden flink onder druk. Extra nadruk ligt met name op de tekortkomingen in onze zorgsystemen. Door nu in te grijpen en te investeren in de zorg kunnen we voorkomen dat een toekomstige gezondheidscrisis Europa opnieuw hard kan raken. Door dit probleem aan te pakken werken we tegelijkertijd aan het economische herstel van Europa. Het is een boodschap waar de EU Health Coalition al een tijd voor pleit en welke door de huidige crisis tot hoog op de politieke agenda van Europa is doorgedrongen.

Tijdens de EU Health Summit 2020 op 26 oktober werden concrete aanbevelingen geformuleerd voor de Europese Commissie. Hezelburcht nam deel aan de Summit om u op de hoogte te kunnen brengen van de highlights! Lees hier het verslag van Trainee consultant Jennifa Dorleijn.

EU Health Coalition waarborgt de Europese gezondheid

De EU Health Coalition is ontstaan na de eerste Europese gezondheidstop in 2018, waarin 33 stakeholders 20 aanbevelingen hebben opgesteld om de gezondheidszorg in Europa te verbeteren. De Coalitie bestaat o.a. uit patiëntenorganisaties, zorgverleners, organisaties uit de industrie, regionale en lokale gezondheidsautoriteiten en andere stakeholders met eenzelfde visie. Het doel van de organisatie is om te waarborgen dat gezondheid hoog op de politieke agenda blijft en om ongebaande uitdagingen aan te kaarten die een ouder wordende populatie en toenemende prevalentie van chronische ziekten met zich meebrengen.

EU Health Summit 2020 | de toekomst van de gezondheidszorg

Time for action: zo luidt de slogan voor de tweede editie van de Europese gezondheidstop. De Coalitie kwam opnieuw samen, ditmaal om de aanbevelingen van 2018 om te zetten naar concrete beleidsvertalingen. Met toespraken van onder andere de Europese Commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid Stella Kyriakides en directrice van de European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) Andrea Ammon was er genoeg stof tot nadenken tijdens de verschillende sessies.

Een aantal aanbevelingen kwamen meerdere keren aan bod en vormen daarmee het fundament voor het verbeteren van de Europese gezondheidszorg. Hieronder worden zes terugkerende thema’s toegelicht:

Nieuwe farmaceutische strategie

De beschikbaarheid van medicijnen is niet een nieuw probleem, maar is op het moment extra relevant. Het voorstel van de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen om een Europees equivalent op te richten van de Amerikaanse Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) en daarmee dergelijke problemen aan te pakken, kwam meerdere keren ter sprake.

De doelstellingen van de EU BARDA zijn het opbouwen van strategische voorraden van met name farmaceutische middelen, het verbinden van initiatieven en financieringsmogelijkheden en het bieden van een lange termijnstructuur en perspectief voor de Europese zorg. De EU BARDA zou ook een rol kunnen spelen in de andere thema’s die hieronder verder worden besproken.

Meer mandaat voor Europese gezondheidsorganisaties

Een uitgebreider framework is nodig om voorbereid te zijn op een mogelijke pandemie, in een vroege fase te kunnen alarmeren en op te treden. Dit kan bij uitstek door te leren van de huidige ervaringen en door de bevoegdheden te versterken van bestaande Europese agentschappen zoals de European Medicines Agency (EMA) en de European Centre for Diseae Prevention and Control (ECDC).

Cross-border healthcare

Commissaris Kyriakides is in gesprek met Europese gezondheidsministeries om een grensoverschrijdend zorgsysteem op te zetten. Dit initiatief moet een betere toegang tot de gezondheidszorg, coördinatie van intensive care-plekken en de uitwisseling van capaciteit en kennis mogelijk maken.

Toekomstbestendige zorgsystemen

De primaire gezondheidszorg mogen we niet uit het oog verliezen. Een sterke basis is belangrijk om zorg te kunnen blijven verlenen aan acute en chronische patiënten en er moet dan ook worden geïnvesteerd in zorgpersoneel.

Gedigitaliseerde en data-gedreven epidemiologie is de toekomst

Een belangrijke factor voor het verbeteren van zorg over grenzen heen is het koppelen van en de toegankelijkheid tot data. Een veilige omgeving voor data-uitwisseling is hiervoor een vereiste, maar ook een gestandaardiseerde manier waarop data over gezondheid wordt verzameld, geanalyseerd en toegepast is nodig gebleken voor datavergelijking. De eerste stappen zijn gemaakt met gedeelde immunisatiecijfers en contract tracking-apps. Desondanks is er nog veel te behalen op het gebied van transparantie en communicatie tussen publieke en eHealth autoriteiten om zorgen over privacy weg te nemen bij de Europese burger.

Research and Innovation

Om Europa op de voorgrond van innovatie te plaatsen, is een ecosysteem nodig waarin verschillende stakeholders bijeen worden gebracht en samenwerkingsverbanden kunnen vormen. Deze initiatieven zouden vanuit verschillende overheidsniveaus gestimuleerd en gecoördineerd moeten worden. Het gaat hierbij niet alleen om geografische samenwerkingen, maar ook intersectoraal valt er nog veel winst te behalen in het nastreven van een gezamenlijk doel.

Betere gezondheidszorg dankzij innovatie

De boodschap van de EU Health Summit was duidelijk: het is tijd voor actie. De pandemie heeft aangetoond waar nog veel te behalen valt binnen de (Europese) gezondheidszorg. Innovatie in de farmaceutica, digitalisering en onderzoek zullen hier een belangrijke rol bij spelen. Denkt u met uw project bij te kunnen dragen aan een sterkere gezondheidszorg in Nederland en Europa? Laat uw project toetsen op de mogelijkheden!

Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem gerust contact op. Onze specialisten staan u graag te woord.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00