EHealth sneller naar de markt

Vraag een willekeurige eHealth ondernemer waar de bottleneck zit voor opschaling en het antwoord luidt: “financiering”. Bedrijven wijzen naar instellingen, instellingen wijzen naar zorgverzekeraars, zorgverzekeraars weer naar de overheid en de overheid stelt dat het vergoedingenstelsel voldoende ruimte biedt voor innovatie en experimenten. Kortom: volgens ondernemers zit de markt op slot. Maar is dit wel zo?

EHealth is booming. De grote hoeveelheid initiatieven en ondernemers creëert momentum voor een grootschalige doorbraak. Veel producten liggen al op de plank, maar weten de markt niet of nauwelijks te bereiken. Minister Schippers van VWS erkent de problematiek van (startende) Nederlandse eHealth initiatieven. Daarom maakt ze eind 2016 een bedrag van € 20 miljoen beschikbaar voor een fast track initiatief. Een fast track initiatief helpt om marktintroductie te versnellen en veelbelovende oplossingen te ondersteunen met validatie en financiering om net dat laatste zetje te geven. ZonMw maakt daarnaast € 3 miljoen beschikbaar voor een ‘create Health for eHealth’ call, voor ondersteuning van onderzoek naar de effectiviteit van eHealth oplossingen. Momenteel worden de subsidiekaders uitgewerkt.

Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Waarom bereiken initiatieven de markt dan niet?

Essentieel bij de ontwikkeling en introductie van eHealth oplossingen, en dus ook in het voorziene fast track programma, is patiëntparticipatie. Afhankelijk van de gebruiker (bijvoorbeeld een oudere, geestelijk gehandicapte of hoogopgeleide) worden specifieke eisen gesteld aan de presentatie en beveiliging van data, de wijze van invoer en de manier waarop de oplossing bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Een gebruiker zit niet te wachten op een technische oplossing, zelfs als deze goed werkt, maar wil een mooi en gebruiksvriendelijk product. Het vroegtijdig betrekken van de patiënt/eindgebruiker is daarom van essentieel belang voor een succesvol eHealth product, zodat het optimaal aansluit bij de wensen uit de markt en de betrokken persoon direct als ambassadeur kan dienen.

Daarnaast hechten subsidieverstrekkers veel waarde aan de kwaliteit van het business model, eveneens een factor waar eHealth ondernemers mee worstelen. Hoe kan ik geld verdienen aan mijn innovatie? En wie betaalt? Het antwoord op veel van deze vragen ligt wederom bij de eindgebruiker. Wanneer ik een oplossing zou hebben om zwangere vrouwen te ondersteunen, dan lijkt het eenvoudig om deze vrouwen te laten betalen. Risico is dat deze groep slechts negen maanden gebruik maakt van mijn oplossing. Het is dus geen duurzame doelgroep. In dit geval kan ik me beter richten op de verloskundigen, die een continue populatie van zwangere vrouwen bedienen. Dit biedt een solide basis voor een vaste inkomstenbron.

Tot slot moet al vroeg in de ontwikkeling gekeken worden naar opschaling. Wilt u opschalen naar andere ziektebeelden? Maak dan een modulair concept. Heeft u internationale ambitie? Begin dan op dag één met coderen in het Engels. Een probleem van veel ondernemers is dat ze niet groot genoeg denken. Veel partijen zeggen weliswaar het nieuwe Apple te zijn, maar onze ‘doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg’-mentaliteit maakt dat oplossingen vaak klein blijven. Combineer dit met een doelgroep die eindig is, zoals de zwangere vrouw, en de ondernemer worstelt om van startup naar scaleup te komen.

Voldoende financiering, vernieuw de markt

Eind 2016 komt er een financiële impuls om de marktintroductie van eHealth te versnellen. In de tussentijd kunt u een beroep doen op verschillende subsidiemogelijkheden, onder andere bestemd voor R&D-projecten, zorgproeftuinen, het aanbieden van trajecten om medewerkers van een organisatie bewust te maken van het nut van eHealth, internationalisering of het opzetten van grootschalige samenwerkingsverbanden. Financiering hoeft dus geen probleem te zijn.

Als u het mij vraagt zit de markt niet op slot, maar is de markt toe aan vernieuwing. Oude verdienmodellen in de zorg zijn achterhaald. Het uurtje-factuurtje werk van de thuiszorg moeten we doorbreken en specialisten moeten experimenteren met eHealth binnen het vergoedingenstelsel. Zowel de Nederlandse Zorgautoriteit als de zorgverzekeraars staan hiervoor open. Bent u de partij die hier verandering in gaat brengen? Of bent u de partij die behoefte heeft aan additionele financiering? Neem dan contact op.

Neem contact op met een specialist!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Laat uw gegevens achter of bel direct naar: 088 495 20 00

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00