EFSI model voor toekomst van subsidies?

Innovatie is dé motor van een duurzame economie

Om een economie duurzaam te houden, is economische groei van groot belang. Om deze groei te bewerkstelligen zijn investeringen noodzakelijk. Het investeringsvolume is in de laatste jaren echter fors afgenomen. Het is momenteel 15% lager dan voor de economische crisis in 2008. De Europese Investeringsbank (EIB) geeft aan dat er sprake is van een zogeheten investment gap in Europa. Om dit investment gap te overbruggen heeft de Europese Unie (EU) een drieledige pilaren strategie ontwikkeld, beter bekend als het Europese Investeringsplan. Dit investeringsplan bestaat uit drie pilaren. Eén van deze drie pilaren is het Europese Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), in de volksmond ook wel ‘het Junckerplan’ genoemd.

Steun voor risicovolle Europese projecten

Het EFSI functioneert niet zoals een klassieke subsidieregeling, maar verstrekt garanties, leningen en bedrijfskapitaal voor projecten die niet in het risicoprofiel passen van bestaande Europese stimuleringsinstrumenten. Eén van de functies is om aanvullende private investeringen los te krijgen door gebruik te maken van publieke fondsen. Voor deze risicovolle private investeringen verschaffen de EIB en het Europese Investeringsfonds (EIF) kredietbescherming. Het risicoprofiel van een EFSI-project ligt dan ook hoger dan bij reguliere EIB-financiering.

Centrale thema’s binnen EFSI

Het doel van het EFSI is het creëren van economische groei door het stimuleren van gerichte investeringen. Het fonds verwacht een multipliereffect van 15 te bereiken. Voor elke geïnvesteerde EFSI-euro, dient een investering van minimaal € 15,- gedaan te worden. Het EFSI richt zich voornamelijk op de thema’s infrastructuur, onderzoek en duurzaamheid. Dit zijn de pijlers die de economische groei verder moeten aanjagen. In aanvulling op deze thema’s, werden in december 2016 de volgende thema’s eraan toegevoegd: landbouw, visserij, bosbouw, bio-economie en e-infrastructuur. Naast de centrale pijlers, ligt er binnen het EFSI tevens een focus op het steunen en faciliteren van het midden- en kleinbedrijf.

Voor de EU staat EFSI model voor de toekomst van subsidies. De EU-leiders hebben afgesproken om het fonds met drie jaar te verlengen tot en met 2022 en het budget te verdubbelen tot € 630 miljard.

Overleg met een expert
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Laat uw gegevens achter of bel direct naar: 088 495 20 00

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00