De strijd gaat door: coronavirus varianten aanpakken met Horizon Europe

De Europese Commissie (EC) maakt € 123 miljoen vrij voor onderzoek naar coronavirus varianten. Dit budget is het eerste noodfonds dat wordt vrijgegeven middels diverse calls vanuit het nieuwe programma Horizon Europe. De calls sluiten aan op de andere EU-gefinancierde corona-onderzoeken en -innovaties.

Het doel: preventie, vermindering en reactie

De projecten die in aanmerking komen voor subsidie sluiten aan bij het doel van de EC in het tegengaan, verminderen en het reageren op de impact van coronavirus varianten. Daarnaast is het ter aanvulling op het nieuwe, Europese voorbereidingsplan HERA Incubator HERA Incubator is een nieuw, Europees voorbereidingsplan dat de wetenschap, industrie en overheid samenbrengt en de beschikbare middelen bundelt om zo Europa voor te bereiden op de toenemende dreiging van coronavirus varianten. .

We continue to mobilise all means at our disposal to fight this pandemic and the challenges presented by coronavirus variants. We must use our combined strength to be prepared for the future, starting from the early detection of the variants to the organisation and coordination of clinical trials for new vaccines and treatments, while ensuring correct data collection and sharing at all stages. - Mariya Gabriel, Commissioner for Innovation, Research, Culture, Education and Youth

Bron: Europese Commissie

Wat kunt u van de nieuwe calls verwachten?

De nieuwe calls spelen in op eerdere acties gericht op behandelingen en vaccinaties. Door middel van het organiseren en uitvoeren van klinische testen kunnen veelbelovende behandelingen en vaccinaties worden doorontwikkeld. Daarnaast zullen de calls ook een bijdrage leveren aan het opzetten van grootschalige, internationale COVID-19 cohorten en netwerken. Hiermee kunnen Europese initiatieven aan elkaar worden gelinkt en worden infrastructuren die nodig zijn voor het delen van data, expertise, onderzoeksfaciliteiten en diensten versterkt.

Wat wordt van uw project verwacht?

Van uw project wordt verwacht dat deze:

  • Nieuwe, grootschalige en regionale/multinationale cohorten creëert of verder voortbouwt op bestaande netwerken ten aanzien van COVID-19 onderzoeken en opkomende virusvarianten;
  • Verder werkt aan de ontwikkeling van veelbelovende behandelingen of vaccinaties. Let op: deze moeten in ieder geval de preklinische ontwikkelingsfase hebben doorlopen;
  • Onderzoekinfrastructuren ondersteunt om zo het delen van data, onderzoekondersteuning en expertise te versnellen. Alle vergaarde data zal worden ingezet om nieuwe varianten aan te pakken en voorbereid te zijn op toekomstige epidemieën.

Interesse? Dien een aanvraag in!

Bent u momenteel bezig met het onderzoeken van coronavirus varianten en denkt u dat uw resultaten een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de doelen van de EC? De calls zijn nog open tot en met 6 mei 2021. Ons ambitieuze team van specialisten onderzoekt graag wat de subsidiemogelijkheden zijn voor uw project.

Bespreek de mogelijkheden tijdens een vrijblijvende kennismaking!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Horizon Europe
Gerelateerde subsidie Horizon Europe
Horizon Europe is hét Europese subsidieprogramma voor baanbrekend onderzoek, technologische ontwikk...Lees verder

contact

Benieuwd hoe wij u kunnen ondersteunen bij uw aanvraag? Neem contact op voor meer informatie!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00