De European Green Deal call is geopend

Op 18 september is de European Green Deal call geopend! De call ‘Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the European Green Deal’ valt onder het programma Horizon 2020 dat is gericht op het bevorderen van onderzoek en innovatie. De Green Deal call  bestaat uit tien gebieden die zijn onderverdeeld in 20 topics. Projectvoorstellen die binnen één van deze gebieden passen kunnen tot 26 januari 2021 worden ingediend. Lees hier meer over de focusgebieden in de European Green Deal.

Direct meer weten?

European Green Deal call 2020

De Europese Commissie (EC) stelt een budget beschikbaar van circa € 1 miljard vanuit Horizon 2020 voor onderzoeks- en innovatieprojecten die de klimaatcrisis aanpakken en die een bijdrage leveren aan de bescherming van Europa’s unieke ecosystemen en biodiversiteit.

De Europese Green Deal call bestaat uit acht thematische gebieden:

 1. Increasing climate ambition:
  1. Preventing and fighting extreme wildfires with the integration and demonstration of innovative means
  2. Towards climate-neutral and socially innovative cities
  3. Climate-resilient innovation packages for EU regions
 2. Clean, affordable and secure energy:
  1. Innovative land-based and offshore renewable energy technologies and their integration into the energy system
  2. Develop and demonstrate a 100 MW electrolyser upscaling the link between renewables and industrial applications
  3. Accelerating the green transition and energy access partnership with Africa
 3. Industry for a clean and circular economy:
  1. Closing the industrial carbon cycle to combat climate change
  2. Demonstration of systemic solutions for the territorial deployment of the circular economy
 4. Energy and resource efficient buildings:
  1. Building and renovating in an energy and resource efficient way
 5. Sustainable and smart mobility:
  1. Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility
 6. Farm to fork:
  1. Testing and demonstrating systemic innovations for sustainable food from farm to fork
 7. Biodiversity and ecosystems:
  1. Restoring biodiversity and ecosystem services
 8. Zero-pollution, toxic-free environments:
  1. Innovative, systemic zero-pollution solutions to protect health, environment and natural resources from persistent and mobile chemicals
  2. Fostering regulatory science to address chemical and pharmaceutical mixtures: from science to evidence-based policies

Naast deze acht thematische gebieden is er sprake van twee horizontale gebieden:

 1. Strengthening knowledge:
  1. European Research Infrastructures’ capacities and services to address European Green Deal challenges
  2. Developing end-user products and services for all stakeholders and citizens supporting climate adaptation and mitigation
  3. A transparent and accessible ocean: towards a digital twin of the ocean
 2. Empowering citizens:
  1. European capacities for citizen deliberation and participation for the Green Deal
  2. Behavioural, social and cultural change for the Green Deal
  3. Enabling citizens to act on climate change and environmental protection through education, citizen science, observation initiatives, and civic involvement

De thematische gebieden zijn gericht op specifieke, impactvolle technologische en maatschappelijke innovaties die op relatief korte termijn kunnen bijdragen aan de duurzame transitie. De horizontale gebieden bieden een perspectief op langere termijn om de transformaties – die in de Europese Green Deal zijn beschreven – te realiseren.

Relevante evenementen

Op 23 september 2020 organiseert de EC een virtuele informatiedag tijdens de European Research and Innovation Days. Op 24 september kunnen partijen contact zoeken met potentiele projectpartners tijdens de Brokerage Event.

In de maand oktober organiseert Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meerdere webinars die betrekking hebben op de tien gebieden binnen deze call. Wilt u deelnemen aan deze webinars? Aanmelden hiervoor kan hier.

Achtergrond van deze call

De Europese Green Deal is het plan – ook wel een routekaart genoemd – van de EC om de Europese Unie tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Om deze doelstelling voor 2050 te bereiken zijn diverse maatregelen nodig die betrekking hebben op alle economische sectoren. Hierbij kan worden gedacht aan het investeren in milieuvriendelijke technologieën, het energie-efficiënter maken van gebouwen en het koolstofarm maken van de energiesector.

Onderstaande figuur laat de verschillende onderdelen van de European Green Deal zien.

European Green Deal afbeelding

Bron: Europese Commissie

Deadline en aanvang projecten

De deadline voor het indienen van projectvoorstellen is op 26 januari 2021. Geselecteerde projecten dienen aan te vangen in de herfst van 2021. Hulp nodig bij het opstellen van een kansrijke aanvraag? Hezelburcht ondersteunt u graag!

Meer weten?

Benieuwd naar de mogelijkheden van de European Green Deal voor uw duurzaamheidsproject? Of wilt u meer weten over één van de bovenstaande onderzoeksgebieden? Neem contact op! Onze duurzaamheidsspecialisten kunnen u adviseren en ondersteunen bij onder andere het opstellen van een kansrijke subsidieaanvraag of de projectmanagement.

Spar met een specialist
Of bel direct naar: 088 495 20 00

European Green Deal
Gerelateerde subsidie European Green Deal
De Europese Unie heeft als doel om klimaatneutraal te zijn tegen 2050. Om dit ambitieuze doel te ber...Lees verder

contact

Benieuwd naar de subsidiekansen voor uw project? Neem contact op!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00