OPZuid | Nieuwe openstelling aangekondigd

Samenwerkende organisaties in Zuid-Nederland kunnen weer financiering krijgen voor innovatie vanuit het Operationele Programma Zuid (OPZuid). Het programma richt zich vooral op het mkb en het versterken van samenwerkingsverbanden tussen mkb’ers, kennisinstellingen en overheden. De openstelling opent al op 9 januari 2017 vanwege de grote belangstelling onder de Brabantse, Limburgse en Zeeuwse ondernemers.

Innovatiestimulering Zuid-Nederland

Afgelopen jaar werden 37 projecten ingediend tijdens de voorjaarsopenstelling. Dankzij het grote enthousiasme van de ondernemers overschreden deze projectaanvragen ruim het beschikbare budget. Daarom is besloten dat projecten die buiten de boot vielen in de vorige ronde opnieuw mogen worden ingediend.

Speerpunten OPZuid

Binnen het programma staan zowel innovatiebevordering als bevordering van onderzoek naar innovatie centraal. De huidige oproep richt zich allereerst op projecten die bijdragen aan de versterking van het innovatiesysteem én het stimuleren van open innovatie, waarbij een product of dienst wordt ontwikkeld, getest en in gebruik genomen. Samenwerking tussen bedrijven, overheden en eindgebruikers is hierbij een voorwaarde. Cross-overs tussen diverse sectoren wordt door het programma gestimuleerd. Deze crossovers kunnen namelijk een bijdrage leveren aan maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering en vergrijzing.

De oproep richt zich daarnaast op de overgang naar een koolstofarme economie. Het testen, demonstreren en toepassen van nieuwe technologieën in de bebouwde omgeving moet binnen projecten centraal staan. Denk aan energiebesparende oplossingen en de implementatie van nieuwe energievormen zoals windenergie.

Deadline & Budgetten

Projectaanvragen kunt u indienen van 9 januari tot en met 1 maart 2017. De regeling werkt volgens het tenderprincipe. Dit houdt in dat projecten worden beoordeeld op basis van een aantal criteria. Er is in totaal een budget van € 10 miljoen beschikbaar.

Onze consultants adviseren u graag

De beoordeling van projecten wordt binnen de huidige oproep naar een hoger niveau getild. Alleen de beste projecten worden gehonoreerd door een onafhankelijke deskundigencommissie. De specialisten van Hezelburcht helpen u graag bij het schrijven van een succesvolle aanvraag.

Bent u een ondernemer in Zuid-Nederland en bent u benieuwd naar of uw project beroep kan doen op subsidie vanuit OPZuid? Aarzel niet en neem vrijblijvend contact op met een van onze consultants of bel naar 088 495 20 00.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00