AAL 2018 | Smart Solutions for Ageing well

Het Europese subsidieprogramma AAL (Active and Assisted Living) stimuleert de ontwikkeling van ICT-instrumenten die bijdragen aan het oplossen van vraagstukken op het gebied van vergrijzing. Binnen het AAL programma werken verschillende Europese landen en Canada samen om oplossingen te vinden voor onder andere de stijgende zorgvraag van de ouder wordende samenleving.

AAL 2018 call: Smart Solutions for Ageing well

De Europese subsidieregeling stimuleert het bedrijfsleven om te investeren in het ontwikkelen van innovatieve producten, diensten en systemen. Het programma is daarom op zoek naar grensoverschrijdende, multidisciplinaire samenwerkingsprojecten die slimme ICT oplossingen ontwikkelen voor ouderen. Hierbij staan thema’s als gezondheid, veiligheid, vrijetijdbesteding, mobiliteit, huishouding en sociale interactie centraal.

De focus binnen de AAL call van 2018 ligt op projecten met slimme ICT-oplossingen die een gezonde manier van ouder worden mogelijk maken. De deadline voor het aanvragen van subsidie is 28 mei 2018.

Nieuw subsidie-instrument

Naast de jaarlijkse subsidie-oproep voor grote samenwerkingsprojecten, biedt de call van 2018 meer flexibiliteit. Dit jaar kunnen ook projecten met een kleinere omvang en looptijd een beroep doen op AAL subsidie.

  • Grote samenwerkingsprojecten
    De subsidie richt zich op de implementatie- en commercialisatiefase van slimme ICT-oplossingen. Een samenwerkingsproject bestaat uit minimaal drie partners uit drie verschillende AAL-landen, waaronder minimaal één eindgebruiker en businesspartner. Het project heeft een duur van minimaal 18 en maximaal 36 maanden. Het eindproduct moet vervolgens binnen 2 jaar (na projectafronding) op de markt zijn. De maximale subsidie per project bedraagt € 2.500.000,-.
  • Kleine samenwerkingsprojecten
    Met het nieuw geïntroduceerde subsidie-instrument kunnen nieuwe ideeën, concepten en toepassingen voor ICT-oplossingen worden onderzocht. Denk hierbij aan het onderzoeken van de gewenste producteigenschappen, het verkennen van nieuwe toepassingen en het valideren van de voordelen voor de eindgebruiker. Een klein samenwerkingsproject heeft dezelfde consortiumsamenstelling als een ‘groot samenwerkingsproject’. De projectduur is echter 6 maanden en de subsidiebijdrage is maximaal € 300.000,-.

Subsidie aanvragen?

Een tijdige voorbereiding is noodzakelijk. Het is dan ook raadzaam om op basis van bovenstaande informatie reeds een begin te maken met het samenstellen van het consortium en het uitwerken van een projectidee. De subsidieadviseurs van Hezelburcht kunnen het subsidietraject voor u uit handen nemen. Wenst u meer informatie of heeft u interesse in een vrijblijvende kennismaking?

Neem contact op voor een kennismaking!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Active and Assisted Living (AAL)
Gerelateerde subsidie Active and Assisted Living (AAL)
AAL stimuleert de ontwikkeling van ICT instrumenten om vraagstukken omtrent vergrijzing op te losse...Lees verder

contact

Heeft u vragen over de AAL regeling of over subsidies in het algemeen? Neem gerust contact op voor een vrijblijvende kennismaking!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00