Active and Assisted Living (AAL)

Voor wie?

Van industrie tot kennisinstellingen en eindgebruikers

Voor wat?

ICT oplossingen gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van ouderen

Advies over AAL

Ouderen van vandaag leven langer, zijn veel actiever en willen zo lang mogelijk zelfstandig en onafhankelijk blijven. Daarom stimuleert het Europese subsidieprogramma Active and Assisted Living (AAL) de ontwikkeling van ICT instrumenten, die bijdragen aan het oplossen van vraagstukken op het gebied van vergrijzing. Binnen het AAL-programma werken verschillende Europese landen en Canada samen om oplossingen te vinden voor onder andere de stijgende zorgvraag van de vergrijzende samenleving.

Het doel van subsidieprogramma AAL

Het doel van AAL is om door middel van ICT oplossingen de kwaliteit van leven van ouderen te verbeteren. Mensen moeten in staat zijn om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en beslissingen te kunnen nemen. Bedrijven die investeren in de ontwikkeling van producten, diensten en systemen komen in aanmerking voor AAL-subsidie. Hierbij staan een aantal thema’s centraal zoals gezondheid, veiligheid, vrijetijdsbesteding, mobiliteit, huishouding en sociale interactie.

Aanvragen AAL

Jaarlijks wordt een subsidiebedrag van € 45 miljoen beschikbaar gesteld binnen dit publiek-private programma. Internationale consortia kunnen een aanvraag indienen, waarbij het bedrijfsleven (met name het MKB) en de gebruikers betrokken zijn. De AAL-procedure kent twee fases (twee-traps aanvraag). Een centrale Europese fase: in de eerste fase dienen internationale consortia een gezamenlijk projectvoorstel in via het centrale AAL elektronische invoersysteem. Uw project wordt door internationale teams van experts beoordeeld. Daarna nodigt ZonMw Nederlandse partners uit om een aanvraag in te dienen. De beschikbare budgetten verschillen dan ook per land.

Wat voor projecten komen in aanmerking?

AAL staat open voor innovatieve, transnationale én multidisciplinaire samenwerkingsprojecten gericht op de ontwikkelen, evalueren en op de markt brengen van ICT-oplossingen voor ouderen en hun omgeving.

Grote alsmede kleine samenwerkingsprojecten kunnen een aanvraag indienen. Grote projecten hebben een looptijd van 12 tot 30 maanden. Kleine samenwerkingsprojecten hebben een looptijd van 6 tot 9 maanden. Beide soort projecten moeten uitgevoerd worden door consortia bestaande uit minimaal drie onafhankelijke organisaties uit drie verschillende AAL-landen.

Subsidiebijdrage

De maximale bijdrage die u kunt ontvangen voor een groot samenwerkingsproject is € 2,5 miljoen. Voor kleine samenwerkingsprojecten is dit € 300.000,-.

Blijf op de hoogte van AAL

Heeft u een goed projectidee en bent u benieuwd of deze in aanmerking komt voor de AAL-regeling of een andere subsidie? Neem gerust contact op via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com. Wij onderzoeken graag de mogelijkheden voor u.

contact

Heeft u advies nodig over het AAL programma? Neem contact op via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com. Of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier: