Waddenfonds

Voor wie?

Partijen met ecologische en/of economische bijdrage aan het Waddengebied

Voor wat?

Voor activiteiten in het Waddengebied

Drie subsidie-instrumenten

Budget Lokale Innovaties, Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddenfonds en Advieskosten

Advies over Waddenfonds

Het Waddenfonds is opgericht om een duurzame en kwalitatieve impuls te geven aan zowel de ecologie als de economie van het Waddengebied. Sinds 1 januari 2012 zijn de provincies Noord-Holland, Groningen en Fryslân verantwoordelijk voor het Waddenfonds. Tijdens de openstellingsperioden, die jaarlijks worden aangekondigd in het openstellingsbesluit van de provincies, kunnen subsidieaanvragen worden ingediend.

Thema’s van het Waddenfonds

Het programma kent een aantal thema’s:

 • Natuur
 • Water, bodem, licht en geluid
 • Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling
 • Duurzame recreatie en duurzaam toerisme
 • Duurzame energie
 • Duurzame Waddenhavens
 • Duurzame visserij
 • Duurzame landbouw
 • Budget Lokale Innovaties.

Alle activiteiten moeten plaatsvinden in het Waddengebied, dus de gemeenten die grenzen aan de Wadden.

Voor wie is deze subsidie?

Het Waddenfonds subsidieprogramma is interessant voor alle partijen die activiteiten willen ontplooien in het Waddengebied. Dit kunnen dus overheden, bedrijven of niet op winst gerichte organisaties zijn. Voorwaarde is dat er een ecologische en / of economische bijdrage wordt geleverd aan het Waddengebied.

Er zijn drie verschillende subsidie-instrumenten beschikbaar:

 • Budget Lokale Innovaties (BLI)
 • Thematische openstelling
 • Advieskosten

1. BLI (Budget Lokale Innovaties)

 • Projecten dienen bij te dragen aan lokale innovatie; het bevorderen van de leefbaarheid of werkgelegenheid; en het versterken van de kwaliteit van het Waddengebied.
 • De maximale bijdrage per project is € 50.000,-
 • In totaal is een budget beschikbaar van € 1 miljoen
 • Het maximale subsidiepercentage is 50%

2. Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddenfonds 2024/01 (STUW ’24)

Voor de Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddenfonds 2024/01 (Stuw ’24) kunnen vanaf 1 mei 2024 subsidieaanvragen worden ingediend. De regeling sluit op 3 december 2024. Het subsidieplafond is € 5 miljoen. De subsidie bedraagt maximaal 90% van de subsidiabele kosten. Per subsidieverzoek kan tot maximaal € 1 miljoen worden aangevraagd. De volgorde van binnenkomst van de aanvragen is bepalend voor de verdeling van het subsidiebudget.

3. Advieskosten

 • Dit betreft een adviesvoucher ter compensatie van de advieskosten bij het opstellen van een grotere subsidieaanvraag voor het Waddenfonds.
 • De voucher bedraagt maximaal € 5.000,-.

Beoordelingscriteria

 • Het voorstel sluit aan bij het Uitvoeringsprogramma van het Waddenfonds.
 • De aanvraag voldoet aan de vereisten gesteld in de Subsidieregeling Waddenfonds 2020 / 01.
 • In sommige gevallen dient de aanvraag te voldoen aan de vigerende subsidieverordening van het Waddenfonds.
 • Beleidsregels van het Waddenfonds zijn van kracht.

Vrijblijvende intake

Ieder traject wat wij aangaan, begint met een vrijblijvend intakegesprek. Samen met u brengen wij de mogelijkheden in kaart en maken een inschatting van de haalbaarheid van uw plannen. Op grond daarvan kunt u een afgewogen beslissing nemen of u het traject aangaat en krijgt u van ons een eerlijk advies over de aanpak en de slagingskansen.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00