Stimuleringsregeling Wonen en Zorg

Voor wie?

Sociale ondernemers en bewoners

Voor wat?

De ontwikkeling van kleinschalige woonzorgarrangementen voor ouderen

Deadlines

31 december 2022 (initiatieffase) en 3 april 2024 (planontwikkelfase en bouw/nafinancieringsfase)

Meer informatie

Gezien de ontwikkelingen in de ouderenzorg, de vergrijzing en de vraag naar levensloopbestendige en eenvoudig aanpasbare woningen, is er een aanmerkelijke behoefte aan nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen. Op initiatief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is er daarom een nieuwe regeling in het leven geroepen, genaamd de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ).

Over het subsidieprogramma

De stimuleringsregeling ondersteunt projecten gericht op de ontwikkeling van kleinschalige woonzorgarrangementen voor ouderen met een laag- of middelmatig inkomen. Initiatieven van sociale ondernemers en bewoners die in de praktijk de financiering niet voor elkaar krijgen bij de banken kunnen subsidie aanvragen.

Om beroep te doen op subsidie, moet uw project voldoen aan diverse voorwaarden. Onderstaand vindt u de belangrijkste vereisten vanuit de regeling:

  • Een project bestaat uit minimaal uit vijf wooneenheden, waarvan minimaal de helft van de bewoners van het wooncomplex een leeftijd heeft van vijfenvijftig jaar of ouder.
  • Een initiatief mag bestaan uit koop en/of huurwoningen. Hiervoor geldt wel dat minimaal 25% van de woningen onder de huurtoeslaggrens worden verhuurd, dan wel minimaal 25% onder de grens van de NHG wordt verkocht.

Subsidiabele fases en budgetten

De Stimuleringsregeling Wonen en Zorg biedt ondersteuning voor verschillende onderdelen. Er is subsidie beschikbaar voor projecten in zowel de initiatieffase als de ontwikkel- en bouwfase:

  • Voor de haalbaarheidsanalyse (de initiatieffase) is de maximale subsidie per project € 20.000,-. Per woning is een maximale bijdrage van € 1.000,- beschikbaar.
  • Voor de ontwikkelfase staat de overheid garant voor maximaal 90% van de planontwikkelkosten. Hierbij geldt dat het maximum van de lening voor de planontwikkelkosten € 10.000,- per woning en € 200.000,- per project is.
  • Voor de bouwfase stelt de overheid zich borg voor maximaal 15% van de stichtingskosten in de vorm van een achtergestelde lening. Deze lening wordt voor 80% gegarandeerd door de staat. Het maximum bedrag voor de achtergestelde lening bedraagt € 2 miljoen.

Stimuleringsregeling Wonen en Zorg subsidie aanvragen?

De regeling heeft een looptijd van vijf jaar. U kunt voor de haalbaarheidsanalyse/initiatieffase een aanvraag indienen tot en met 31 december 2022. Een aanvraag indienen voor de planontwikkelfase en bouw/nafinancieringsfase kan tot en met 3 april 2024.

Benieuwd of uw project in aanmerking komt voor subsidie? Of wilt u meer weten over onze diensten? Onze specialisten staan u graag te woord. Neem contact op voor een adviesgesprek via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com.

contact

Wilt u meer weten over de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg? Neem contact met ons op via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek! Of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier: