Brexit Adjustment Reserve (BAR)

Voor wie?

Bedrijven die zakelijk geraakt zijn door de Brexit

Budget

In totaal is er € 418 miljoen beschikbaar binnen de BAR

Ondersteuning bij BAR

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (EU) heeft het bedrijfsleven geraakt. Ervaart uw bedrijf zakelijke nadelen als gevolg van de Brexit? De EU stelt via de Brexit Adjustment Reserve (BAR) geld beschikbaar voor een tegemoetkoming voor aanpassingskosten naar aanleiding van de Brexit.

BAR Bedrijfslevenregeling

De BAR Bedrijfslevenregeling bestaat uit twee delen: de BAR Tegemoetkoming gemaakte kosten en de BAR Tegemoetkoming nog te maken kosten. Kosten zoals opleiding, voorlichtingscampagnes en ICT-aanpassingen die naar aanleiding van de Brexit gemaakt zijn of nog gemaakt moeten worden zijn subsidiabel. Bij beide compensatieregelingen worden aanvragen beoordeeld volgens het first-come-first-serve principe. Een tijdige aanvraag is dus van belang.

BAR Tegemoetkoming gemaakte kosten

Zoals de naam al zegt compenseert de Tegemoetkoming gemaakte kosten de kosten die uw bedrijf al heeft gemaakt naar aanleiding van de Brexit. In totaal is er voor de BAR Tegemoetkoming gemaakte kosten € 185 miljoen budget beschikbaar.

BAR Tegemoetkoming nog te maken kosten

Logischerwijs compenseert de BAR Tegemoetkoming nog te maken kosten de kosten die uw bedrijf nog gaat maken als gevolg van de Brexit. Het totaalbudget voor de BAR Tegemoetkoming nog te maken kosten is € 33 miljoen.

BAR voor de visserij

Naast bovenstaande compensatieregelingen stelt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ook geld beschikbaar voor de visserij met behulp van drie subsidieregelingen met een totaalbudget van € 200 miljoen. Het gaat om de subsidie Saneren van vissersvaartuigen. De overige twee subsidies, Steun voor inkomensverlies visserijsector (SIV) en Vissersvaartuig stilliggen Brexit (VSB) worden later gepubliceerd.

Toegevoegde waarde van Hezelburcht

Onze specialisten hebben ervaring met het aanvragen van subsidie vanuit de Brexit Adjustment Reserve (BAR). Het indienen van een succesvolle aanvraag gaat gepaard met veel administratieve verplichtingen. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie voor ondersteuning bij uw aanvraag via info@hezelburcht.com of bel direct naar 088 495 20 00. Onze specialisten staan u graag te woord!

Contact

Wilt u meer weten over de Brexit Adjustment Reserve (BAR) regeling? Neem contact op via info@hezelburcht.com, bel direct naar 088 495 20 00 of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier:

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00