Gouden Dagen – Gouden Vrijwilliger

Doel

Een programma ontwikkelen, dat gericht is op empowerment en sociale inclusie van kwetsbare ouderen door vrijwilligerswerk.

Projectbeschrijving

Het niet eenvoudig om in contact te komen met kwetsbare ouderen met eenzaamheidsproblematiek. Het grootste probleem is dat zij in de regel niet zelf aankloppen onder het mom ‘niet klagen, maar dragen’. Toename van kwetsbaarheid is vaak een sluipend proces en mensen zien zichzelf vaak niet als kwetsbaar of hulpbehoevend. Dit komt ook doordat kwetsbaarheid een te eenzijdig beeld geeft, vinden veel kwetsbare ouderen zelf [Leyden Academy, 2020]. Helemaal gedurende de COVID-19 crisis is er een te negatief beeld neergezet van een kwetsbare oudere. Met uitspraken als ‘dor hout’, ontstaat het beeld dat kwetsbare ouderen een last zijn. Echter kunnen veel kwetsbare ouderen juist nog heel goed een bijdrage leveren aan de maatschappij en anderen helpen.

Met het innovatieve project Gouden Vrijwilliger gaat Gouden Dagen kwetsbare ouderen met eenzaamheidsproblematiek ondersteunen om er weer op uit te gaan en zich in te zetten voor anderen door te starten als vrijwilliger. Door vrijwilligerswerk ontstaat een positief effect op het welbevinden van mensen. Het geeft zin aan het leven en doet goed. Ervaringsdeskundigen worden ingezet om deze kwetsbare ouderen te bereiken en te activeren. Hierdoor ontstaat een sneeuwbaleffect in de buurt en neemt de sociale cohesie in de wijk toe. Mensen worden aangesproken op hun talenten in plaats van op hun kwetsbaarheid. Dit kan zo klein beginnen als een gezamenlijk kopje koffie met een buurvrouw of buurman tot aan het zelf organiseren van activiteiten in de buurt, waar nodig met ondersteuning van de lokale coördinator/coach.

Dit programma wordt in co-creatie met een diverse groep van kwetsbare ouderen ontwikkeld. Het programma bestaat onder andere uit coaching, talentgesprekken, interesse- en zingevingssessies en workshops, maar ook uit brainstormsessies voor originele activiteiten en een betere organisatie. Vrijwilligers kunnen op de buurtcentra op geplande en ongeplande momenten koffiedrinken met elkaar en ervaringen delen.

Het gehele programma is gebaseerd op het motto ‘je leven leiden, in plaats van lijden’. De kracht van herhaling is cruciaal om mensen structureel te betrekken. Daarnaast is individuele aandacht en coaching belangrijk binnen deze diverse groep.

Aanvrager

  • Gouden Dagen

Subsidie

  • Oranjefonds Corona Sociaal Herstelfonds
  • VSB Fonds
Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00