Vrijval subsidieregelingen Gelderland

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland hebben een Midterm review opgesteld over de voortgang van het coalitieakkoord. In dit document maken zij de balans op van de uitvoering en financiële stand van zaken halverwege de coalitieperiode. Daarnaast presenteert het document een serie voorstellen aan de Provinciale Staten om de doelstellingen van het coalitieakkoord sneller te verwezenlijken. Om deze voorstellen uit te voeren wordt in de komende twee jaar € 133 miljoen extra toegewezen aan de zeven kerntaken uit het coalitieakkoord. Dit bedrag bestaat voor een aanzienlijk deel uit vrijval van middelen uit de afgelopen periode. De gelden komen bovenop de budgetten die al beschikbaar waren voor deze kerntaken.  De onderstaande tabel geeft een overzicht van de aanvullende financiële middelen per kerntaak.

Kerntaak Programma gebieden Nieuw toegewezen middelen
Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling en Waterbeheer
 • Omgevingsvisie;
 • Gebiedsopgaven;
 • Bedrijventerreinen & woningbouw;
 • Steengoed benutten;
 • Waterveiligheid;
 • Leefbaarheid.
€ 5 miljoen
Milieu, energie en klimaat
 • Energie (& Klimaat);
 • Milieu.
€ 4 miljoen
Vitaal platteland, natuurbeheer en ontwikkeling natuurgebieden
 • Duurzame landbouw;
 • Recreatie & Toerisme.
€ 9,5 miljoen
Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer
 • Integraal afwegen: verbeteren stedelijk bereikbaarheid;
 • Verbeteren van ontsluiting buiten stedelijke gebieden;
 • Bereikbaarheid.
€ 29,5 miljoen
Regionale economie
 • Economie (werkgelegenheid);
 • Buitenlandse betrekkingen;
 • Sport.
€ 45,3 miljoen
Cultuur en erfgoed
 • Cultuur historie en erfgoed;
 • Archeologie.
€ 38,7 miljoen
Kwaliteit van het Openbaar Bestuur
 • Sterk bestuur;
 • Weerbare Overheid;
 • Regionale samenwerking
€ 1 miljoen

Gelderland reserveert ook geld voor doelstellingen op de lange termijn. Op de Meerjarige Investeringsagenda (MIA) van de provincie wordt voor de periode van 2020 t/m 2029 een bedrag van € 200 miljoen opzij gezet voor het verbeteren van regionale mobiliteit en infrastructuur. Daarnaast reserveren zij € 35 miljoen voor gebiedsopgaven in de periode van 2020 t/m 2022.

Volop kansen in de periode 2017-2019

Met deze extra middelen kunnen partijen rekenen op nog meer ondersteuning in de ontwikkeling van nieuwe projecten. Een aanzienlijk deel van de middelen zal naar verwachting worden weggezet via subsidieregelingen, bestuursakkoorden en regionale investeringsagenda’s. Heeft u projecten die vallen binnen de genoemde thema’s en die in de komende jaren tot uitvoering komen? Neem dan contact met ons op! Wij denken graag met u mee over subsidie- en financieringsmogelijkheden.

Overleg met een expert
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Gerelateerd

contact

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Laat uw gegevens achter of bel direct naar: 088 495 20 00

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00