Versterken Maatschappelijke Impact

Onze maatschappij is de afgelopen jaren veranderd in een participatiemaatschappij. Dit betekent dat gemeenten steeds meer als aanjager voor maatschappelijke initiatieven fungeren. Uw gemeente realiseert ongetwijfeld beleidsdoelen door het subsidiëren van maatschappelijke organisaties. Door de transformatie van regievoering door gemeenten naar zelfredzaamheid van deze organisaties, wordt het een uitdaging om activiteiten en projecten financieel mogelijk te maken.

Ondersteun uw lokale stichtingen en verenigingen

Stichtingen en verenigingen hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van particuliere fondsen. Het vergt echter bepaalde competenties en capaciteit om deze middelen te benutten. Bovendien wordt de druk op het budget van fondsen steeds groter. U kunt als gemeente maatschappelijke organisaties ondersteunen door hen kennis en kunde op het gebied van fondsenwerving aan te bieden. Hiermee hebben de door u gewenste initiatieven een veel grotere kans op daadwerkelijke realisatie. Hezelburcht beschikt over een brede expertise van fondsenwerving. Wij zetten onze kennis graag in om uw maatschappelijke doelen te bereiken.

Kansrijke thema’s

  • Leefbaarheid;
  • Participatie;
  • Gemeenschapsvoorzieningen;
  • Duurzaamheid;
  • Gezondheid & sport;
  • Cultuur & erfgoed.

Onze dienstverlening

Hezelburcht ondersteunt initiatiefnemers uit uw gemeente bij het verwerven van fondsen voor projecten die bijdragen aan het gewenste maatschappelijk effect. U als gemeente draagt zelf de initiatieven aan die passen binnen de beleidsdoelen. Vervolgens ondersteunt Hezelburcht op effectieve wijze de geselecteerde initiatieven. Onze specialisten werken met een gefaseerde aanpak. Gedurende een intakegesprek beoordelen de specialisten de initiatieven op kansrijkheid en wordt de benodigde ondersteuning ingeschat. Vervolgens adviseren en ondersteunen wij de stichtingen en verenigingen bij het opstellen en indienen van de daadwerkelijke aanvraag.

Onze meerwaarde

Het team van ervaren fondsenwervers werkt met een beproefd concept, dat al in meerdere gemeenten succesvol wordt toegepast. Onze aanpak leidt tot een optimaal resultaat voor u als gemeente. De gemeentelijke beleidsdoelstellingen worden hiermee bovendien sneller behaald.

  • De bijdragen uit fondsen en subsidies stijgen sterk;
  • Aanzienlijk meer van de door u gewenste projecten uit de gemeenschap vinden daadwerkelijk doorgang;
  • De gemeente bespaart aanzienlijk, doordat zij zelf minder steun hoeft te verlenen in de vorm van subsidie.

Meer informatie?

Graag gaan wij samen met u aan de slag om de initiatiefnemers uit uw gemeente te ondersteunen bij het verwerven van fondsen. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden binnen uw gemeenten? Of wenst u meer informatie over onze werkwijze en dienstverlening?

Neem contact op voor een kennismaking!

Gerelateerd

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00