Subsidieregeling Beleidsexperiment CO2-reductie industrie

Draagt u bij aan de CO2-reductie in de industrie met een pilot- of een demonstratieproject? Mogelijk is de subsidieregeling ‘Beleidsexperiment CO2-reductie industrie’ voor uw project interessant. Gistermiddag heeft RVO via een webinar toelichting gegeven op deze eenmalige subsidiekans. Met deze gloednieuwe regeling stimuleert de overheid duurzame projecten binnen de industrie, die leiden tot een drastische verlaging van de uitstoot van CO2.

Voor wie?

Middels het subsidie-instrument kunnen individuele ondernemingen, vallende onder de definities van het CBS: hoofdgroep C (industrie), D (energiedistributie) of E (afval-en afvalwaterverwerking) subsidie aanvragen. De subsidieregeling richt zich uitsluitend op pilot- en demonstratieprojecten die leiden tot CO2-reductie. Let op, projecten moeten betrekking hebben op ten minste één van de volgende drie pijlers:

  • Recycling en hergebruik van afval;
  • Infrastructuur;
  • Overige CO2-reducerende maatregelen.

Voorwaarden

  • Pilotprojecten met innovatieve CO2-reducerende maatregelen in de industrie moeten getest worden onder reële omstandigheden.
  • De demonstratieprojecten kan men zien als een investeringssteun voor praktijktoepassingen door een eindgebruiker/exploitant.
  • Voor alle projecten geldt dat de kostprijs voor de CO2-reductie niet meer mag bedragen dan € 40,- per 1.000 kg CO2.
  • Een tweede belangrijke vereiste is dat het project al op korte termijn plaats vindt, het project moet namelijk al voor 31 december 2018 worden afgerond.

Openstelling & subsidiebijdrage

De regeling opende in het voorjaar van 2018 met een korte openstellings- en beoordelingstermijn. Projecten worden beoordeeld volgens het first come, first served – principe. De subsidie bedraagt minimaal € 500.000,- en maximaal € 5.000.000,-, waarbij de subsidiepercentages uiteen lopen tussen de 10% en 70%, afhankelijk van het type onderneming en project. Het totale subsidiebudget bedraagt € 17,5 miljoen. Let op, de regeling is inmiddels gesloten voor aanvragen.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

RVO heeft aangekondigd op korte termijn meer details bekend te maken. Onze specialisten houden u graag op de hoogte. Bent u benieuwd naar of uw project aansluit op de subsidieregeling? Of bent u benieuwd naar de financieringskansen voor uw project?  Neem gerust contact op voor meer informatie!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00