Rijk investeert € 85 miljoen in aardgasloze wijken

De aantredende gemeentelijke colleges zijn begin deze maand dringend verzocht om versneld het gasgebruik in de gebouwde omgeving te verlagen. Ministers Ollongren (BZ&K) en Wiebes (EZ) deden deze oproep per brief. De ministers roepen colleges op om enerzijds proeftuinen te starten om bestaande wijken van het gas te halen, anderzijds om zoveel mogelijk nieuwbouwlocaties aardgasvrij op te leveren.

Het rijk stelt € 85 miljoen ter beschikking voor gemeenten die al in 2018 kunnen starten met een proeftuin voor het aardgasvrij maken van bestaande wijken van rond de 500 woningen. Tot 1 juli 2018 kunnen gemeenten een voorstel indienen om in aanmerking te komen voor een bijdrage.

Vijf wijken in Rotterdam en Groningen zijn reeds geselecteerd voor de uitvoering van deze proeftuinen. De ministers gaan er vanuit met de beschikbare middelen nog 15 aanvullende gemeenten te kunnen ondersteunen bij het uitvoeren van een proeftuin.

Ontdek of uw wijk in aanmerking komt

De belangrijkste randvoorwaarde om in aanmerking te komen voor een bijdrage is dat er op 1 juli 2018 een door het college van burgemeester en wethouders goedgekeurd uitvoeringsplan beschikbaar is en dat er gestart kan worden met de uitvoering in 2018. Daarnaast wordt rekening gehouden met regionale spreiding en diversiteit in aanpakken, gebouwtypen, koop- en huurwoningen en alternatieve warmtevoorziening.

Kansrijke aanvragen voldoen aan belangrijke kwaliteitscriteria. Denk daarbij aan:

  • Betrokkenheid en draagvlak van bijvoorbeeld netbeheerders, corporaties, energieleveranciers en woningeigenaren;
  • Potentie tot kostenreductie en toekomstige opschaalbaarheid;
  • Verbinding met leefomgeving en andere opgaven in de wijk;
  • Betaalbaarheid voor eigenaar-bewoners;
  • Inbedding van het plan in gemeentelijke en regionale planvorming in het kader van de energietransitie; en
  • De verduurzaming van de alternatieve energiebron op korte termijn.

Breedheid aan expertise

Bent u benieuwd of uw project kansrijk is voor een subsidiebijdrage? Onze subsidiespecialisten uit de teams Publieke Sector en Duurzaamheid, Energie & Milieu zetten hun expertise in om dit met u te bepalen. Graag vertalen wij uw project naar kansrijke subsidievoorstellen. Hezelburcht werkt samen met inhoudelijk betrokken partijen en experts. Met onze uitgebreide kennis van subsidietenders in combinatie met de inhoudelijke kennis en kennis van financiering, brengen we uw project in de meest kansrijke positie om geselecteerd te worden als 1 van de 15 winnaars!

Neem contact op voor een kennismaking!

Contact

Wenst u meer informatie of bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem contact op!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00