Regeerakkoord | Gemeenten & Woonomgeving

Het regeerakkoord bevat veel aanknopingspunten voor een constructieve samenwerking met gemeenten, aldus de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Wat weten we tot nu toe over het regeerakkoord? Aan de hand van de thema’s verduurzaming, sport en monumenten zetten wij de belangrijkste zaken voor u uiteen.

Verduurzaming

‘Nederland wordt duurzaam’ en daarom stelt het nieuwe kabinet een nationaal klimaat- en energieakkoord op. Als uitgangspunt geldt het doel om in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 49% te reduceren. Samen met gemeenten, provincies, waterschappen en netbeheerders wordt per regio een plan voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving gemaakt. Een aantal maatregelen binnen het thema verduurzaming zijn:

  • Het kabinet stelt als doel om aan het einde van de kabinetsperiode circa 50.000 nieuwbouwwoningen per jaar aardgasloos op te leveren. Stapsgewijs wordt ook de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad op gang gebracht. Voor het einde van de kabinetsperiode moeten 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar gasvrij worden gemaakt.
  • Corporaties die investeren in verduurzaming komen in aanmerking voor een korting op de verhuurdersheffing. Hiervoor reserveert het kabinet € 100 miljoen per jaar.
  • Fietsen zijn een goed alternatief voor het openbaar vervoer en de auto. Om duurzame mobiliteit te versterken trekt het kabinet eenmalig € 100 miljoen uit voor de cofinanciering van investeringen in fietsinfrastructuur.
  • De bestaande regelingen om groei, innovatie en leefbaarheid van Nederlandse steden te stimuleren (city deals) worden voortgezet.

Sport

In samenwerking met gemeenten en de sportsector gaat het kabinet de sport in Nederland financieel en organisatorisch versterken. Er wordt daarom met belangrijke partners, zoals de sportbonden, gemeenten en sportverenigingen een sportakkoord gesloten. Een belangrijk doel van dit sportakkoord is om de financiën en organisatie van de sport toekomstbestendig te maken. Hier hoort ook de diversiteit in samenstelling van sportbonden en de ontwikkeling van open sportclubs in wijken bij.

Ter ondersteuning van de organisatie van sportevenementen trekt het kabinet structureel € 5 miljoen extra uit. Tot slot wordt de regeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties verlengd.

Monumenten

Het nieuwe kabinet wil monumenten, kunstwerken en archieven beschermen en toegankelijk maken. Speciale aandacht gaat uit naar monumentale kerken. Voor onderhoud en herbestemming wordt in de kabinetsperiode € 325 miljoen gereserveerd.

Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Gerelateerd

contact

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Of wilt u uw eigen financiële situatie bespreken met een specialist? Neem contact op!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00