Nieuwe subsidies voor logistieke laadinfrastructuur openen in 2024

De logistieke sector schakelt steeds meer over op elektrisch vervoer en draagt daarmee bij aan de ambitie van een emissieloos Nederland in 2050. Het is echter cruciaal dat er een laadinfrastructuur is die aansluit op de specifieke behoefte van logistiek. Om dit mogelijk te maken werkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat momenteel aan twee subsidieregelingen voor logistieke laadinfrastructuur. Eén voor publieke en één voor private logistieke infrastructuur. Deze subsidies gaan naar verwachting begin 2024 open.

Het doel van de nieuwe subsidieregelingen voor logistieke laadinfrastructuur

Volgens het ministerie is een dekkend netwerk van publieke logistieke snellaadlocaties een belangrijke stap om de overstap naar elektrisch vervoer voor bedrijven makkelijker te maken. Met meer laadlocaties is er vanuit bedrijven het vertrouwen dat vrachtwagens onderweg kunnen (snel)laden wanneer dat nodig is. Hoe meer bedrijven overstappen op elektrisch vervoer, hoe sneller we Nederland volledig emissieloos kunnen maken.

Op diverse fronten wordt er gewerkt aan de laadinfrastructuur

Tot 2028 is het programma Logistiek Laden (LoLa) de belangrijkste aanjager voor een landelijk dekkend netwerk van logistiek laadinfrastructuur. Ook wordt er samengewerkt met de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL)– samenwerkingsregio’s, gemeenten en netbeheerders. Daarnaast komt er een pilotprogramma Living Lab Heavy Duty Laadpleinen waar onderzoek gedaan zal worden naar de ontwikkeling en demonstratie van:

  • Innovatieve laadconcepten voor zware voertuigen;
  • In termen van techniek;
  • Ruimtelijke inpassing;
  • Integratie met het energie;
  • Effecten op logistieke processen en markt/businessmodellen.

Een duurzamer Nederland

De nieuwe subsidieregelingen voor een dekkend logistiek laadinfrastructuur gaan een grote bijdrage leveren aan een volledig emissieloos en duurzamer Nederland. Heeft u plannen voor een snellaadlocatie? Of heeft u andere innovatieve ideeën die hieraan bijdragen? Onze specialisten kijken graag naar uw subsidiemogelijkheden. Neem contact met ons op!

Spar met een specialist
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Contact

Neem voor meer informatie over de nieuwe subsidieregelingen contact op met onze specialisten:

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00