Nieuw initiatief voor vieren 75 jaar vrijheid

Nederland viert in 2019 en 2020 75 jaar vrijheid. Het kabinet heeft besloten om 15 miljoen euro te investeren in projecten rondom de herdenking. Het doel is om de herinnering levende te houden en zodat het verhaal, op aangrijpende wijze, kan blijven worden verteld. Belangrijke thema’s van projecten die in aanmerking komen voor subsidie zijn: de modernisering van een aantal oorlogsmusea, vernieuwende presentaties, onderzoek naar de geschiedenis of het creëren / optimaliseren van de digitale toegang tot bronnen en archieven.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) heeft het Mondriaan Fonds verzocht om de subsidieoproepen uit te zetten. Vanaf 4 november kunnen instellingen en onderzoekers bij het Mondriaan Fonds een subsidie aanvragen via de volgende zes oproepen:

De open oproepen 75 jaar vrijheid

Oproep Verbouwingen

Musea die lid zijn van de Stichting Musea en Herinneringscentra ’40-’45 en geen herinneringscentrum zijn kunnen een aanvraag indienen. Bouwkundige projecten op uitbreiding en het duurzaam toegankelijk maken voor (nieuw) publiek zijn subsidiabel. Daarnaast kan er een bijdrage worden gevraagd voor haalbaarheidsonderzoeken gericht op verbouwingen.

  • Tot € 750.000,- subsidie voor bouwkundige projecten (70% tot € 250.000,- en daarboven € 50% van de totale projectkosten). Voor haalbaarheidsonderzoeken kan maximaal € 15.000,- worden verkregen.
  • Projecten hebben een looptijd van maximaal 12 maanden.

Oproep Herinrichtingen

Erfgoedinstellingen met een WOII-collectie, die ingeschreven zijn in het Museumregister kunnen een aanvraag indienen voor deze oproep. De projecten die in aanmerking komen richten zich op de WOII-collecties op duurzame wijze toegankelijk maken voor publiek. Een vaste WOII-collectie moet de relatie tussen de burger WOII langdurig versterken en bovendien verbonden zijn met de waarde van democratie en rechtsstaat. Haalbaarheidsonderzoeken ten behoeve van herinrichtingen komen ook in aanmerking.

  • Maximale bijdrage is 80% van de variabele projectkosten tot € 250.000. Vaste lasten zijn niet subsidiabel. Voor een haalbaarheidsonderzoek is de maximale bijdrage € 15.000.
  • De herinrichting moet minimaal vijf jaar staan.

Oproep Vernieuwende presentatievormen

Stichtingen, verenigingen of andere coöperaties zonder winstoogmerk komen in aanmerking voor een bijdrage. Presentatievormen die de gebeurtenissen voor, tijdens en net na de WOII periode in het Koninkrijk der Nederlanden op een vernieuwende wijze toegankelijk maken voor het publiek, de interactiviteit vergroten en de relatie tussen de burger en dit erfgoed versterkt, komen in aanmerking voor subsidie.

  • Tot 80% subsidie met een maximale bijdrage van de variabele projectkosten tot € 250.000. Vaste lasten zijn niet subsidiabel.
  • De presentatie moet minimaal drie jaar staan.

Oproep Grassroots

Grassroots zijn zelfstandige initiatieven van bijvoorbeeld verenigingen, stichtingen of individuen. Deze komen in aanmerking wanneer zij zich richten op het borgen van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Belangrijk is dat de activiteiten (die de herinneren aan de Tweede wereldoorlog) in de komende vijf jaar publiekelijk toegankelijk worden. Bijvoorbeeld nieuwe collectie-vondsten die op een bijzondere manier publiekelijk worden gemaakt.

  • De subsidie betreft een vaste bijdrage van € 3.000, € 5.000 of € 10.000.

Oproep Digitalisering

Publiekstoegankelijke musea en erfgoedinstellingen met een collectie van de WOII-periode kunnen een aanvraag indienen. Zij kunnen subsidie krijgen voor het digitaliseren van Tweede-Wereldoorlog-collecties, met als doel deze toegankelijker te maken voor publiek en op duurzame wijze te versterken.

  • De maximale bijdrage is 80% van de totale kosten (exclusief vaste lasten) tot maximaal € 300.000.

Oproep Onderzoek

Ervaren onderzoekers en erfgoedinstellingen kunnen subsidie ontvangen voor wetenschappelijk en toegepast onderzoek over de aanloop naar, tijdens of vlak na de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Het onderzoek moet een bijdrage leveren aan de versterking en de verdieping van de kennis van de Tweede Wereldoorlog. De resultaten moeten voor publiek toegankelijk worden gemaakt via bijvoorbeeld een (digitale) publicatie of publiekspresentaties.

  • Het onderzoek mag maximaal vier jaar duren.
  • De maximale bijdrage is € 300.000. Cofinanciering is niet vereist.

Meer informatie?

Voor deze oproepen zijn twee aanvraagrondes waarvan de eerste binnenkort (4 november) is geopend en een deadline kent in januari 2020. Deadline van de tweede oproep is vastgesteld in juli 2020. Neem contact op voor meer informatie! Onze specialisten staat u graag te woord.

Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Spar met een specialist

& ontdek de mogelijkheden!

?

Laat uw gegevens achter

Of bel direct naar: 088 495 20 00