InnovatiePrestatieContracten (IPC) | Subsidie voor gezamenlijk innoveren

Samenwerkende mkb-bedrijven die zich richten op de innovatie van producten, diensten of productieprocessen kunnen vanaf 21 september een beroep doen op de regeling InnovatiePrestatieContracten (IPC). Het samenwerkingsverband moet bestaan uit minimaal tien en maximaal twintig mkb’ers. Daarnaast mogen de ondernemers binnen de projectgroep economisch niet met elkaar verbonden zijn. Er moet wel sprake zijn van een inhoudelijke samenhang. Deze samenhang houdt in dat bedrijven bijvoorbeeld in dezelfde branche, regio of keten actief zijn. U kunt een aanvraag tot 5 oktober 2017 indienen.

Collectieve en individuele innovaties

Een IPC-project brengt mkb’ers samen die individueel of gezamenlijk deelplannen uitwerken van een meerjarig overkoepelend innovatietraject. Het grote project wordt gecoördineerd door een penvoerder die de belangen behartigt van de ondernemers. Binnen het project is de onderwerpkeuze vrij.

Ondernemers krijgen maximaal € 25.000,- (35% van de subsidiabele kosten) subsidie. De penvoerder krijgt per deelnemer een vergoeding van € 3.000,-. Een belangrijk criterium is dat minstens 20% van de subsidie moet worden ingezet voor collectieve projecten. In de praktijk zien we echter dat minstens 50% van de kosten aan collectieve sub-projecten uitgegeven dient te worden. Wouter Schilpzand, senior adviseur: “Hoewel volgens de regeling slechts 20% van de deelprojecten gezamenlijk uitgevoerd hoeft te worden, zien we in de praktijk dat hoe hoger dat percentage is, des te gunstiger de beoordeling uitvalt.”

Overleg met een expert
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Nieuwe regionale variant | IPC Zuid-Holland

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) introduceert dit jaar een regionale variant van de IPC. Deze regeling richt zich op projecten in Zuid-Holland waarbinnen een toekomstbestendige economie (‘Next Economy’) centraal staat. Denk aan onderwerpen als sensortechnologie, blockchain en robotisering. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het samenwerkingsverband voor minimaal 50% bestaan uit mkb’ers uit de regio. Daarnaast moet er sprake zijn van samenwerking met een of meerdere fieldlabs. Het budget voor IPC Zuid-Holland is € 1.404.000.

First come, first served

Aanvragen voor de IPC-regeling worden beoordeeld op basis van het principe first come, first served. Dit houdt in dat aanvragen die aan de vereisten voldoen worden gehonoreerd tot het budget is uitgeput. Er is in 2017 € 2.874.000 beschikbaar voor de innovatiesubsidie.

Ondersteuning bij een IPC-project

Hezelburcht ondersteunt penvoerders en deelnemers bij alle stappen in het project. We ondersteunen de penvoerder in de coördinatie en de planvorming en begeleiden de deelnemende bedrijven en penvoerder bij het formuleren en op papier zetten van concrete sub-projecten. Na de aanvraag ondersteunen we bij rapportages en de verslaglegging.

Heeft u vragen over de regeling? Wij helpen u graag. Neem contact met ons op voor meer informatie!

contact

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Of wilt u uw eigen financiële situatie bespreken met een specialist? Neem contact op!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00