Een interview met onze Life Sciences & Health specialist Sven Rouschop

Dr. ir. Sven Rouschop versterkt sinds november 2021 team Life Sciences, Health & Food bij Hezelburcht en is onlangs gepromoveerd op prenatale voeding, goed gedaan Sven! Hij is met zijn vakinhoudelijke achtergrond een echte LSH-specialist en heeft net zoals onze klanten grootse ambities. Laten we daarom eens kijken wat de drijfveren zijn van Sven en waarom hij zijn roeping heeft gevonden bij Hezelburcht:

Sven, vertel even kort wie je bent en wat je doet. - Hezelburcht

Mijn naam is Sven Rouschop, ik ben 29 jaar en ik woon samen met mijn vrouw in Maastricht. Ik heb moleculaire levenswetenschappen gestudeerd in Wageningen en heb daarna mijn promotieonderzoek gedaan aan de Universiteit Maastricht. Sinds november 2021 werk ik bij Hezelburcht als consultant Life Sciences, Health & Food (LSH&F). - dr. ir. Sven Rouschop

Het promotieonderzoek

Je bent sinds kort ook gepromoveerd. Vertel eens meer over je promotieonderzoek. - Hezelburcht

Ik ben gepromoveerd op prenatale voeding: wat eet een moeder tijdens de zwangerschap en hoe beïnvloedt dit de gezondheid van het kind. - dr. ir. Sven Rouschop

Een interessant onderwerp! Hoe heb je dit onderzocht? - Hezelburcht

Uit eerder onderzoek is gebleken dat de hoeveelheid en het type vet dat een moeder tijdens de zwangerschap eet van invloed is op de gezondheid van het kind. Zo leidt een hoog-vetdieet tijdens de zwangerschap tot een verslechterd metabolisme en verminderde longconditie in nakomelingen. Maar voedingsvet kan ook een beschermend effect hebben. Zo zijn er aanwijzingen dat het nemen van visoliesupplementen tijdens de zwangerschap het kind beschermt tegen de ontwikkeling van astma. Tijdens mijn promotieonderzoek heb ik onderzocht welke moleculaire mechanismes een rol spelen bij deze effecten. Zo hebben we aan muizen en ratten tijdens de zwangerschap een hoog-vetdieet of een visoliedieet gegeven en bestudeerd wat daarvan de effecten zijn op mechanismes zoals DNA-methylatie, genexpressie en eiwitexpressie in verschillende organen van de nakomelingen. - dr. ir. Sven Rouschop

En wat waren de resultaten van het onderzoek? - Hezelburcht

In muizen leidde een hoog-vetdieet tijdens de zwangerschap tot veranderingen in DNA-methylatie en genexpressie in de lever van nakomelingen, waarmee deels het aangetaste metabolisme van deze dieren verklaard kon worden. In ratten zagen we dat de longen van vrouwelijke dieren sterker reageerden op luchtvervuiling wanneer ze tijdens de zwangerschap aan een hoog-vetdieet waren blootgesteld. Het visoliedieet tijdens de zwangerschap had als effect dat de expressie van cytokines tijdens polarisatie van CD4+ T-cellen (een proces dat een rol speelt bij het ontstaan van astma) verminderd was in nakomelingen. - dr. ir. Sven Rouschop

Natuurlijk heb je dit ook moeten verdedigen. Hoe ging de verdediging? - Hezelburcht

Ten tijde van de verdediging werkte ik al voor Hezelburcht, dus ik heb me voorbereid door me weer in te lezen in de literatuur en door de verdediging te oefenen voor collega’s van de universiteit. De verdediging zelf ging goed en uiteindelijk heb ik het ervaren als een mooie kans om mijn onderzoek te presenteren en te bediscussiëren met de opponenten. Ik kijk er met een trots gevoel op terug en ben blij dat ik het nu heb afgesloten. - dr. ir. Sven Rouschop

Werken bij Hezelburcht

Mooi om te horen! Heeft jouw interesse voor onderzoek ook meegespeeld in waarom jij bij Hezelburcht bent komen werken? - Hezelburcht

Ja zeker. Tijdens mijn promotietijd zag ik op de universiteit dat wetenschappers altijd tegen hetzelfde probleem aanlopen: ze zijn voor financiering van hun onderzoek afhankelijk van subsidies en beurzen, maar hebben vaak geen tijd om aanvragen te schrijven, geen zin om consortia te managen en vinden het vaak lastig om de maatschappelijke bijdrage van hun onderzoek te verwoorden. Vanuit mijn rol als subsidieadviseur bij Hezelburcht kan ik deze hindernissen weghalen en de wetenschappers helpen bij de financiering van hun onderzoek. - dr. ir. Sven Rouschop

Wat hoop je bij Hezelburcht te bereiken? - Hezelburcht

Ik hoop bij Hezelburcht het subsidievak verder te leren kennen, mijzelf te ontwikkelen als LSH&F-specialist en veel mooie projecten te ondersteunen. Maar vooral wil ik klanten helpen met het waarmaken van hun ambities. Mijn brede wetenschappelijke interesse sluit goed aan bij de grote diversiteit aan klanten die we bij Hezelburcht hebben. Ik haal voldoening uit het helpen van anderen vanuit mijn eigen expertise. Zo ondersteun ik nu bedrijven, universiteiten en ziekenhuizen bij hun subsidieaanvragen, zodat zij zich kunnen richten op datgene waar zij goed in zijn: een impact maken op de maatschappij. Werken als consultant is afwisselend en dynamisch en bij Hezelburcht heb ik de kans om te werken voor de mooiste klanten. - dr. ir. Sven Rouschop

Sven Rouschop

Graag in contact komen met Sven?

Wilt u graag met Sven sparren over uw onderzoek of innovatie? Stuur een mail naar s.rouschop@hezelburcht.com.

Ook onderdeel worden van het Hezelburcht team en bijdragen aan de mooiste projecten? Bekijk onze open vacatures: www.werkenbijhezelburcht.com.

contact

Wilt u graag in contact komen met Sven om uw project te bespreken? Neem contact op via het onderstaande formulier:

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00