Medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden

Subsidieregeling voor zorgaanbieders vanuit het CAK

Zorgaanbieders maken geregeld zorgkosten voor onverzekerde verzekeringsplichtigen, aangezien zij verplicht zijn noodzakelijke zorg te leveren. Vanaf 1 maart is er door het CAK een subsidieregeling in het leven groepen die het mogelijk maakt om deze gemaakte kosten te declareren. De subsidieregeling is een onderdeel van een groter overheidsprogramma om de onverzekerdenproblematiek aan te pakken onder mensen die verzekeringsplichtig zijn, maar geen verzekering hebben.

Zorgaanbieders kunnen de kosten voor geleverde noodzakelijke zorg declareren

Het programma richt zich uitsluitend op onverzekerde verzekeringsplichtigen die geen zorgverzekering kunnen of willen afsluiten. Denk hierbij aan mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Gemaakte noodzakelijke kosten aan onverzekerbare vreemdelingen worden als niet declarabel gezien. Deze vreemdelingen zonder verblijfsvergunning kunnen geen zorgverzekering afsluiten en zijn daardoor genoodzaakt om de gemaakte zorgkosten zelf te betalen. In het geval deze onverzekerden de kosten niet kunnen betalen, kan er in bepaalde gevallen wel een bijdrage worden aangevraagd door de zorgaanbieders bij het CAK. Deze bijdrage valt echter buiten de subsidieregeling om.

Voorwaarden subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden

  • Het betreft gemaakte kosten voor medisch noodzakelijke zorg na 1 maart 2017 aan een onverzekerd verzekeringsplichtig persoon.
  • U bent een zorgaanbieder in de 1e en 2e lijn.
  • De gemaakte zorgkosten vallen binnen het Zvw-basispakket en zijn uiterlijk één dag na het verlenen van de zorg gemeld aan de GGD GHOR.
  • De verzekeringsplichtige persoon heeft toestemming gegeven voor het verstrekken van (medische) gegevens.
  • U heeft een DAEB-overeenkomst (een Dienst van Algemeen Economisch Belang) met het CAK.
  • De regeling is niet bedoeld voor gemaakte zorgkosten voor wanbetalers, asielzoekers, onverzekerbare vreemdelingen, militairen en gemoedsbezwaarden.

Overleg met een expert
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Of wilt u uw eigen financiële situatie bespreken met een specialist? Neem contact op!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00