Betaalt uw organisatie te veel energiebelasting?

Weet u hoeveel energiebelasting uw organisatie jaarlijks afdraagt? De energiebelasting op gas en elektriciteit vormt een substantieel deel van uw energiekosten. Het is zinvol om hier kritisch naar te kijken. De wetgeving rondom energiebelasting kent namelijk de nodige beperkingen. Hezelburcht kent de route naar optimalisatie van energiebelasting en kan uw organisatie helpen dit te bereiken.

Energiebelasting | een complexe wetgeving

De Nederlandse milieuwetgeving is complex. Het onderdeel energiebelasting spant hierbij de kroon. De complexiteit ontstaat door een combinatie van factoren waarbij het degressieve belastingstelsel van grote invloed is. Degressief houdt in dat de belastingdruk afneemt naarmate het verbruik toeneemt. Om u een beeld te geven: het hoogste tarief voor de belasting op elektriciteit bedraagt € 0,1013 per kWh, het laagste tarief bedraagt € 0,00053 per kWh. Dit is een verschil van meer dan 99%.

Beperkingen tarievenstelsel

Het gunstige tarievenstelsel voor grootverbruikers heeft haar beperkingen. Deze beperkingen ontstaan door de gekozen heffingswijze van de energiebelasting. De energieleverancier is inhoudingsplichtig en verrekent de energiebelasting in haar energienota’s. Om het bedrag vast te stellen wordt er gekeken naar het verbruik per aansluiting. Het resultaat is dat iedere aansluiting de hoge belastingtarieven doorloopt. Er wordt geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat er meerdere gas- of elektriciteitsaansluitingen op één WOZ object aanwezig zijn.

Gelukkig is hier een goede oplossing voor. Door meerdere gas- en/of elektriciteitsaansluitingen samen te voegen, ook wel “cumuleren” genoemd, komen de aansluitingen als een eenheid in aanmerking. Hierdoor worden de hoge belastingtarieven slechts éénmaal doorlopen, met een lagere belastingafdracht tot gevolg.

Hezelburcht biedt een oplossing

Hezelburcht kan de te veel betaalde energiebelasting over het huidige en de vijf voorgaande kalenderjaren voor u terugvorderen en de toekomstige belastingdruk optimaliseren. Wij treden hierbij op als intermediair tussen u, uw energieleverancier en de Belastingdienst. Benieuwd of uw organisatie te veel energiebelasting betaald? Neem dan contact met ons op!

Overleg met een expert
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Of wilt u uw eigen financiële situatie bespreken met een specialist? Neem contact op!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00