Vrienden van de Stamceldonorbank

Om de kans op overleven te vergroten hebben ernstig zieke kinderen en volwassen (meestal met leukemie) stamcellen van een gezonde donor nodig. Van de patiënten vindt ongeveer 30% een geschikte donor binnen hun familie. De andere 70% is afhankelijk van vrijwillige stamceldonors.

Hezelburcht maakt deel uit van het actieve ondernemersnetwerk Vrienden van de Stamceldonorbank. De stamceldonorbank is voor een groot deel afhankelijk van giften voor haar werkzaamheden. Vrienden van de Stamceldonorbank organiseert jaarlijks diverse acties om vanuit het bedrijfsleven extra financiële middelen te verkrijgen.