Stichting Vogel- en Egelopvang Delft

Stichting Vogel- en Egelopvang Delft is een dierenhospitaal dat jaarlijks ca. 2.400 in het wild levende dieren opvangt, zoals vogels, egels en vleermuizen, die in de problemen zijn gekomen. Denk hierbij aan watervogels die in vishaken verstrikt raken, verstoorde nesten jonge egels en aangereden dieren. De opgevangen dieren worden verzorgd, zodanig dat hun terugkeer in de natuur mogelijk en verantwoord is. Daarnaast geeft deze stichting voorlichting over het belang van een juiste omgang met natuur en milieu. Wildopvang wordt niet gefinancierd door de overheid en is afhankelijk van donaties. Hezelburcht ondersteunt deze stichting via financiële adoptie van een roofvogelkooi.