Mijn Hezelburcht Menu

Urban Energy

In de gebouwde omgeving wordt door energiebesparing de vraag naar warmte sterk ingeperkt. Dit terwijl door de toenemende inzet van elektrische apparaten, elektrische voertuigen en warmtepompen de vraag naar elektriciteit juist groeit. Het energiesysteem zal daarom “slimmer” moeten worden geregeld, om zo een balans te vinden tussen de variabele vraag en het variabel energieaanbod vanuit wind en zonne-energie. Informatietechnologie en het benutten van “big data” zijn hierbinnen niet meer weg te denken. Al deze ontwikkelingen komen samen in het bredere domein van de gebouwde omgeving: het werkgebied van de TKI Urban Energy.

Het zwaartepunt binnen de subsidieregeling Urban Energy ligt op industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling. Demonstratieactiviteiten binnen projecten zijn praktijkproeven die niet groter zijn dan noodzakelijk om de ontwikkeling aantoonbaar te maken. In de praktijk liggen de projecten vaak op het snijvalk van ICT en verduurzaming.

Nieuw! TKI Urban Energy voor aardgasloze wijken

Er is dit jaar ook budget beschikbaar voor de realisatie van aardgasloze wijken. Het bouwen van aardgasloze wijken en woningen draagt bij aan een sterke vermindering van CO2-emissies. Het kabinet stimuleert deze ontwikkeling en verleent subsidie aan samenwerkende bedrijven en organisaties via de nieuwe programmalijn ‘Aardgasloze wijken’. Elementen/aspecten die een totaalpakket of innovatief onderdeel voor de realisatie hiervan bevatten, komen in aanmerking voor subsidie. In 2018 is het beschikbare budget hiervoor € 12,8 miljoen.

Voor wie is TKI Urban Energy?

Bent u samen met een partner of partners bezig met onderzoek naar en ontwikkeling van producten en diensten voor duurzame energieopwekking, energiebesparing en een flexibele betrouwbare energie-infrastructuur in de gebouwde omgeving? Ondernemers, netbeheerders, wetenschappers en kennisinstellingen kunnen met een samenwerkingsproject beroep doen op subsidie.

Subsidiabele projecten

Heeft u plannen om een ontwikkeltraject te starten op het gebied van zonnestroomtechnologie in de gebouwde omgeving? Urban Energy subsidie is mogelijk interessant! Ook een project omtrent smart grids of energiemanagement en -informatie en projecten gericht op warmteconversie of -opslag, multifunctionele bouwdelen, energieprestatie en energieoplossingen op gebiedsniveau zijn mogelijk subsidiabel.

Een project moet aansluiten op één of meer van de volgende hoofdlijnen:

  • Korte termijn innovaties aardgasloze wijken, woningen en gebouwen;
  • Zonnestroomtechnologieën (ZonPV);
  • Warmte en koude installaties;
  • Multifunctionele bouwdelen;
  • Flexibele energie-infrastructuur;
  • Energieregelsystemen en –diensten.

Aanvragen of meer informatie?

Heeft u een samenwerkingsproject en bent u benieuwd of het aansluit op de subsidieregeling Urban Energy? De specialisten van Hezelburcht adviseren u graag.

Neem contact op voor een kennismaking!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Contact

Wilt u meer weten over het Urban Energy programma? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Meer weten over Urban Energy?

Neem contact op!

Meer weten?

Wilt u meer weten over het Urban Energy programma? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek! Of bel direct naar: 088 495 20 00